Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

sa / si / -

Posaď (sa,si,-) a porozprávaj mi, ako bolo na tej svadbe!

Včera som (sa,si,-) zoznámila svoju mamu s Petrom.

Kúpila som (sa,si,-) pulóver v sekáči. (pre seba)

So svojím psom (sa,si,-) prechádzam vonku až po zotmení.

Cítim (sa,si,-), že budem mať horúčku. Mala by som (sa,si,-) ísť domov odpočinúť.

Hádaj (sa,si,-), čo (sa,si,-) mi dnes stalo!

Nemôžem ti teraz pomôcť. Pomôž (sa,si,-) sám.

Moje deti (sa,si,-) na seba podobajú, ako by ich jedna mater mala.

O čom (sa,si,-) spieva v pesničke? Rozumieš slovám?

Naše dve deti (sa, si, -) od seba veľmi líšia.