Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

sa / si / -

Keď budem veľký, stanem (sa,si,-) policajtom.

Spýtaj (sa,si,-) mamy, či ťa pustí na diskotéku.

Angličtinu som (sa,si,-) učila 10 rokov a študenti ma mali celkom radi.

Musím sa mu ospravedlniť. Správala som (sa,si,-) naozaj hrozne.

Rozhodla som (sa,si,-), že predsa pôjdem na vysokú.

Rozhodol som (sa,si,-), že Petru požiadam o ruku.

Požičala som (sa,si,-) od Kristíny náušnice.

Stratil si (sa,-) už niekedy mobil?

Ako často si (sa,si,-) hrával s loptou, keď si bol malý?

Juraj, postav (sa,si,-) a poď sem!