Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

személyes névmások

Kúpil som (sivú myš) v chovateľských potrebách.

Napíšeš (nekem) domácu úlohu?

Čakala som (Fera) celý deň a neprišiel!

Pricestovali sme za (Tomášom) a on nebol doma!

Myslíš, že sa (Marekovi) páčim?

Čítala som o (Mickovi Jaggerovi) v novinách.

Boli úžasní! Mala som z (Rolling Stones) husiu kožu!

Nájdeš (mlyn) za dedinou.

Na tejto hodine budeš sedieť vedľa (Marcely).

Kvôli (deťom) som prestala pracovať.