Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

személyes névmások

Spýtal som sa (Zuzy), kedy príde domov.

Pila vodku priamo z (fľaše).

Bojím sa (tőled), nie Ďura!

Nesmieš na (ľudí) ukazovať prstom!

Napíšeš (nekem) domácu úlohu?

Tak veľmi sa (pavúka) bojíš?

Som taká zaľúbená, že s (Ondrom) pôjdem aj na koniec sveta!

Čakáme len na (pani učiteľka).

Nájdeš (mlyn) za dedinou.

Nepribližuj sa k (psom)! Hryzú.