Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

személyes névmások

Dostal som za (domácu úlohu) jednotku.

Prídem na (oslavu) trochu neskôr.

Volám (neked), aby sme sa dohodli, čo budeme robiť poobede.

Tu som! Stojím za (mögötted)!

Stál za (mögöttem), a ani som si ho nevšimla!

Pricestovali sme za (Tomášom) a on nebol doma!

Myslíš, že sa (Marekovi) páčim?

Stará sa o (Veroniku) už od detstva.

Našli sme (ľudské kosti) zakopané v záhrade.

Som z (skúšok) veľmi nervózna.