Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

személyes névmások

Spýtal som sa (Zuzy), kedy príde domov.

Prídem na (oslavu) trochu neskôr.

Volám (neked), aby sme sa dohodli, čo budeme robiť poobede.

Teším sa na (mama a otec)!

Nesmieš na (ľudí) ukazovať prstom!

Som taká zaľúbená, že s (Ondrom) pôjdem aj na koniec sveta!

Boli úžasní! Mala som z (Rolling Stones) husiu kožu!

Som z (skúšok) veľmi nervózna.

Nepribližuj sa k (psom)! Hryzú.

Kvôli (deťom) som prestala pracovať.