Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tárgyeset - főnevek

Išiel som domov cez (park).

Na ceste do školy musím prejsť cez (rieka).

Kúpim si (rožky) a (brioška).

Starám sa o svojho (pes).

Na (cesta) som si zobral (noviny).

Videli sme (loď), na ktorej bola pirátska zástava.

Milujem (psy), ale (mačky) neznášam.

Milujem (paštéta).

Kúpiš Liuške (brioška)?

Podaj mi (krieda)!