Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

že / či / aby

Pán Nádaždy, majiteľ pozemku, tvrdí, (že, či, aby) pozemok užíval desať rokov.

Čerstvého otecka sa novinár spýtal, (že, či, aby) očakával narodenie štvorčiat.

Obvinený poslanec vyhlásil, (že, či, aby) je pripravený odísť z politiky.

Obvinení nezabudli dodať, (že, či, aby) si pripadajú ako politickí väzni.

Mladá stopárka hovorí, (že, či, aby) stopovať je nebezpečnejšie, ak ste sám.

V tejto škole mi vyhovuje, (že, či, aby) sa nemusím držať učebných osnov.

Stále má na sebe nepriestrelnú vestu, (že, či, aby) sa tak ochránil pred guľkami.

Chodím na doučovanie z chémie, (že, či, aby) som mala väčšiu šancu na prijímačkách.

Krátko po svojich 18-ich narodeninách odišiel, (že, či, aby) sa prihlásil do vojenskej služby.

Daj mi vysvedčenie, (že, či, aby) som ho mohla ukázať babke.