Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

že / či / aby

O zámku v Buštehrade vyhlasoval, (že, či, aby) z neho chce vybudovať stredočeský Žofín.

Za tajomstvom úspechu triedy stojí skutočnosť, (že, či, aby) máme výborné podmienky na vyučovanie.

Pred testovaním som sa bála, (že, či, aby) nám dajú ťažké úlohy, ale na písomku sme našťastie boli dobre pripravení.

Neviem, (že, či, aby) si mám zobrať dáždnik.

Chodím na doučovanie z chémie, (že, či, aby) som mala väčšiu šancu na prijímačkách.

Holiaci strojček bol navrhnutý tak, (že, či, aby) zodpovedal potrebám mladej generácie.

Rodina tehotnej mladej ženy žiadala, (že, či, aby) bol potrestaný, pretože pošpinil jej česť.

Hypochonder sa každý deň obáva, (že, či, aby) neochorel.

Daj mi vysvedčenie, (že, či, aby) som ho mohla ukázať babke.

Evu stvoril Boh preto, (že, či, aby) sa Adam nenudil.