Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

že / či / aby

Pri kúpe domu sa dozvedeli, (že, či, aby) nehnuteľnosť kupujú bez pozemku.

Pán Nádaždy, majiteľ pozemku, tvrdí, (že, či, aby) pozemok užíval desať rokov.

Chcela som jej dať cukrík, ale ona povedala, (že, či, aby) si neprosí, lebo to je nezdravé.

Záujem ľudí o aquapark svedčí o tom, (že, či, aby) to bola dobrá investícia.

Pri stretnutí s úspešným učiteľom som mal pocit, (že, či, aby) som práve stretol stelesnenú skromnosť.

Holiaci strojček bol navrhnutý tak, (že, či, aby) holenie bolo rýchle a jemné.

Chodím na doučovanie z chémie, (že, či, aby) som mala väčšiu šancu na prijímačkách.

A to si prišla preto, (že, či, aby) si mi povedala, že o hodinu musíš odísť?

Daj mi vysvedčenie, (že, či, aby) som ho mohla ukázať babke.

Evu stvoril Boh preto, (že, či, aby) sa Adam nenudil.