Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Így jártam anyátokkal

Keď Lily a Marshall odcestovali na dovolenku, čím strávili najviac času?
jedením
prechádzkami
spaním
pozeraním TV
Kde sa nachádzala pizzeria, do ktorej sa Marshall a Ted vrátili na poslednú pizzu?
v New Yorku
v Minesote
v Ohiu
v Chicagu
Kto je parťák/dochadzovač?
ten, kto s druhým pije
ten, kto pomôže druhému získať ženu
ten, kto s druhým tancuje
ten, kto druhého počúva
Čím Ted ublížil Lily na Vianoce?
povedal jej, že je Grinč
povedal jej, že je škaredá
povedal jej, že nie je dobrá matka
povedal jej, že nevie variť
Kto nemal rád Lily?
Marshallove švagriné
Marshallovi bratia
Marshallova mama
Mashallov otec