Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

általános kérdések

Aké sú charakteristické črty romantizmu?
hrdina nie je spokojný s realitou, preto si ju idealizuje
uprednostňovali sa city, fantázia a veľké vášne
hrdina sa často cítil osamelý, nepochopený
Všetky tri odpovede sú správne.
Koho zaujímal jánošíkovský motív a motív odboja proti Turkom?
Samo Chalupka
Janko Kráľ
Andrej Sládkovič
Ľudovít Štúr
Kto boli hlavní predstavitelia porevolučného obdobia?
Jonáš Záborský, Janko Kráľ
Jonáš Záborský, Ján Palárik
Ján Palárik, Jozef Miloslav Hurban
Janko Kráľ, Jozef Miloslav Hurban
V ktorom roku sa začal realizmus na Slovensku?
1830
1835
1870
1875
Kto bol predstaviteľom nadrealizmu?
Jozef Gregor Tajovský
Štefan Žáry
Štefan Krčméry
Na Slovensku nebol nadrealizmus