Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

általános kérdések

V ktorom období tvoril Ladislav Ťažký?
40-te roky 20. storočia
50-te roky 20. storočia
60-te roky 20. storočia
20-te roky 20. storočia
Kto nie je predstaviteľom romantizmu?
Samo Chalupka
Ján Kalinčiak
Jozef Miloslav Hurban
Ján Chalupka
O čom písali spisovatelia v období realizmu?
o historických témach
o hrdinoch, ktorých si idealizovali
o súčasnosti a jej problémoch
o láske
Predstaviteľkou ktorého obdobia je Ľudmila Podjavorinská?
romantizmus
klasicizmus
medzivojnová literatúra
realizmus
Kto je predstaviteľom slovenského nadrealizmu?
Ján Hrušovský
Ladislav Nádaši-Jégé
Karol Strmeň
Rudolf Dilong