Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

általános kérdések

Kedy bola uzákonená spisovná slovenčina, ktorej základom bolo stredoslovenské nárečie?
1846
1844
1843
1845
Kto písal najmä historické prózy a prózy zo súčasného života?
Ján Botto
Ján Kollár
Ján Kalinčiak
Jozef Miloslav Hurban
Kto je zakladateľom realizmu v slovenskej próze?
Pavol Országh-Hviezdoslav
Jozef Gregor Tajovský
Martin Kukučín
Svetozár Hurban-Vajanský
Na začiatku 20. storočia sa do popredia dostávajú vlastné túžby, subjektívne motívy.
Toto je prvá vlna realizmu.
Toto je druhá vlna realizmu.
Toto je literárna moderna.
Toto je klasicizmus.
Pre ktorý smer sú typické diela s nasledujúcimi črtami: odohrávajú sa v prírode, dôraz je na vnútornom svete postáv, obsahujú prvky rozprávok
klasicizmus
romantizmus
naturizmus
expresionizmus