Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

általános kérdések

Čí hrob zdobia nasledovné verše? - Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ môj ľúbil som.
Ľudovít Štúr
Samo Chalupka
Ján Kollár
Janko Kráľ
Kto boli hlavní predstavitelia porevolučného obdobia?
Jonáš Záborský, Janko Kráľ
Jonáš Záborský, Ján Palárik
Ján Palárik, Jozef Miloslav Hurban
Janko Kráľ, Jozef Miloslav Hurban
Predstaviteľkou ktorého obdobia je Ľudmila Podjavorinská?
romantizmus
klasicizmus
medzivojnová literatúra
realizmus
Aké boli charakteristické črty medzivojnovej literatúry?
netradičné témy
nové prvky
smelé experimenty
Všetky tri odpovede sú správne.
Peter Jilemnický bol predstaviteľom
romantizmu
socialistického realizmu
nadrealizmu
klasicizmu