Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

általános kérdések

Kto nie je predstaviteľom romantizmu?
Samo Chalupka
Ján Kalinčiak
Jozef Miloslav Hurban
Ján Chalupka
Aké sú charakteristické črty romantizmu?
hrdina nie je spokojný s realitou, preto si ju idealizuje
uprednostňovali sa city, fantázia a veľké vášne
hrdina sa často cítil osamelý, nepochopený
Všetky tri odpovede sú správne.
Pre ktorý smer sú typické diela s nasledujúcimi črtami: odohrávajú sa v prírode, dôraz je na vnútornom svete postáv, obsahujú prvky rozprávok
klasicizmus
romantizmus
naturizmus
expresionizmus
Kedy bol založené Slovenské národné divadlo v Bratislave?
1920
1924
1918
1914
Čo je Charta 77?
Jej členovia podporovali komunistický režim.
Bolo to vydavateľstvo.
Jej členovia upozorňovali na porušovanie ľudských práv na Slovensku.
Jej členovia boli bývalí komunisti.