Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

általános kérdések

O čom sa diskutovalo v Spoločnosti Česko-slovanskej, ktorú založil Karol Štúr a Samo Chalupka?
O slovanských problémoch
O politických otázkach.
O národných otázkach.
Všetky tri odpovede sú správne.
Kedy bola uzákonená spisovná slovenčina, ktorej základom bolo stredoslovenské nárečie?
1846
1844
1843
1845
Kto je zakladateľom realizmu v slovenskej próze?
Pavol Országh-Hviezdoslav
Jozef Gregor Tajovský
Martin Kukučín
Svetozár Hurban-Vajanský
Aké boli charakteristické črty medzivojnovej literatúry?
netradičné témy
nové prvky
smelé experimenty
Všetky tri odpovede sú správne.
Kedy bol založené Slovenské národné divadlo v Bratislave?
1920
1924
1918
1914