Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

általános kérdések

Koho zaujímal jánošíkovský motív a motív odboja proti Turkom?
Samo Chalupka
Janko Kráľ
Andrej Sládkovič
Ľudovít Štúr
Kto písal najmä historické prózy a prózy zo súčasného života?
Ján Botto
Ján Kollár
Ján Kalinčiak
Jozef Miloslav Hurban
V ktorom roku sa začal realizmus na Slovensku?
1830
1835
1870
1875
Kto je zakladateľom realizmu v slovenskej próze?
Pavol Országh-Hviezdoslav
Jozef Gregor Tajovský
Martin Kukučín
Svetozár Hurban-Vajanský
Na začiatku 20. storočia sa do popredia dostávajú vlastné túžby, subjektívne motívy.
Toto je prvá vlna realizmu.
Toto je druhá vlna realizmu.
Toto je literárna moderna.
Toto je klasicizmus.