Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

általános kérdések

Aké sú charakteristické črty romantizmu?
hrdina nie je spokojný s realitou, preto si ju idealizuje
uprednostňovali sa city, fantázia a veľké vášne
hrdina sa často cítil osamelý, nepochopený
Všetky tri odpovede sú správne.
Kto sa narodil vo Vyšnom Kubíne?
Pavol Országh-Hviezdoslav
Terézia Vansová
Elena Maróthy-Šoltésová
Martin Kukučín
Janko Jesenský bol
prozaikom a básnikom
básnikom a dramatikom
dramatikom
prozaikom
Kto je predstaviteľom slovenského nadrealizmu?
Ján Hrušovský
Ladislav Nádaši-Jégé
Karol Strmeň
Rudolf Dilong
Kedy bol založené Slovenské národné divadlo v Bratislave?
1920
1924
1918
1914