Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

ki írta?

Slávy dcéra je dielo
Jána Kollára
Jána Hollého
Jána Chalupku
Juraja Fándlyho
Samo Chalupka napísal:
Likavský väzeň
Kráľoholská
Mor ho!
Všetky tri odpovede sú správne.
Kto napísal básnickú zbierku Romboid?
Ján Rob Poničan
Ladislav Novomeský
Ján Smrek
Emil Boleslav Lukáč
Ivan Stodola nenapísal:
Jožko Púčik a jeho kariéra
Náš pán minister
Básnik a smrť
Matka
Živí a mŕtvi je román
Dominika Tatarku
Daniela Heviera
Františka Hečka
Vladimíra Mináča