Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

ki írta?

V ktorej básni sa zaoberá Janko Kráľ zosadením Ľudovíta Štúra z katedry?
Orol vták
Duma bratislavská
Dráma sveta
Zakliata panna vo Váhu a divný Janko
Suchá ratolesť, Letiace tiene, básnická zbierka Tatry a more sú diela
Terézie Vansovej
Svetozára Hurbana Vajanského
Pavla Országha Hviezdoslava
Janka Jesenského
Román Živý bič napísal
Gejza Vámoš
Ivan Horváth
Ivan Stodola
Milo Urban
Daniel Hevier napísal:
Elektrónkový klaun
S otcom v záhrade
Motýlí kolotoč
Všetky tri odpovede sú správne.
Tisícročnú včelu napísal
Peter Jilemnický
Peter Jaroš
Ladislav Ballek
Ladislav Mňačko