Napi nyelvlecke

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

ki írta?

Diela Marína a Detvan napísal
Ján Kalinčiak
Ján Botto
Ján Kollár
Andrej Sládkovič
Autobiografické romány Maroško a Maroško študuje napísal:
Štefan Krčméry
Štefan Žáry
Martin Kukučín
Martin Rázus
Kto napísal básnickú zbierku Romboid?
Ján Rob Poničan
Ladislav Novomeský
Ján Smrek
Emil Boleslav Lukáč
Peter Jilemnický je autorom diela
Kompas v nás
Kronika
Pole neorané
Všetky tri odpovede sú správne.
Sklený vrch a Kolísku napísal
Dominik Tatarka
Dobroslav Chrobák
Alfonz Bednár
Rudolf Jašík