Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

ki írta?

Samo Chalupka napísal:
Likavský väzeň
Kráľoholská
Mor ho!
Všetky tri odpovede sú správne.
Jonáš Záborský napísal
historické drámy Bátorička, Bitka pri Rozhanovciach
veselohru Inkognito a Drotár
lyricko-epickú skladbu Smrť Jánošíkova
báseň K mladosti
Kto napísal básnickú zbierku Romboid?
Ján Rob Poničan
Ladislav Novomeský
Ján Smrek
Emil Boleslav Lukáč
František Hečko napísal:
Panna Zázračnica
Červené víno
Démon súhlasu
Všetky tri odpovede sú správne.
Rudolf Jašík nenapísal:
Námestie svätej Alžbety
Mŕtvi nespievajú
Kolíska
Na brehu priezračnej rieky