Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

ki írta?

Ján Smrek napísal básnické zbierky:
Božské uzly, Iba oči, Zrno, Básnik a žena
O láske neláskavej, Spoveď, Hymny k sláve Hosudarovej
Som, myslím, cítim a vidím, milujem všetko, len temno nenávidím
Nedeľa, Romboid
Novelu Drak sa vracia napísal/a:
Dobroslav Chrobák
Ľudo Ondrejov
Fraňo Kráľ
Margita Figuli
Ivan Stodola nenapísal:
Jožko Púčik a jeho kariéra
Náš pán minister
Básnik a smrť
Matka
Trojnovelu Kŕdeľ divých Adamov napísal
Ladislav Mňačko
Ladislav Novomeský
Ladislav Ťažký
Andrej Chudoba
Peter Karvaš nenapísal:
Polnočnú omšu
Meteor
Veľkú parochňu
Meridián