Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Szlovákia

V ktorom kraji Slovenska býva najviac obyvateľov?
v Prešovskom
v Bratislavskom
v Košickom
v Trnavskom
Medzi štátne symboly Slovenska NEpatrí...
znak.
parlament.
vlajka.
pečať.
Do ktorých dvoch úmorí patria všetky slovenské rieky?
úmorie Čierneho a Severného mora
úmorie Čierneho a Baltického mora
úmorie Stredozemského a Baltického mora
úmorie Čierneho a Stredozemského mora
Vodné dielo Gabčíkovo je v prevádzke od roku...
1971.
1983.
1986.
1992.
Čo je najtypickejším slovenským destilátom?
borovička
vodka
pálenka
všetky tri odpovede sú správne