Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Szlovákia

Koľko okresov má Slovensko?
55
84
65
79
Kto kodifikoval spisovnú slovenčinu na základe západoslovenského nárečia?
Anton Bernolák
Ľudovít Štúr
Ján Kollár
Andrej Sládkovič
Kde je sídlo prezidenta Slovenskej Republiky?
v Primaciálnom paláci
v Bratislavskom hrade
v Grasalkovičovom paláci
v parlamente
Do ktorých dvoch úmorí patria všetky slovenské rieky?
úmorie Čierneho a Severného mora
úmorie Čierneho a Baltického mora
úmorie Stredozemského a Baltického mora
úmorie Čierneho a Stredozemského mora
Ktorá rieka je najnižšie položeným bodom Slovenska v momente, keď opúšťa naše hranice?
Hornád
Bodrog
Slaná
Bodva