Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Szlovákia

Medzi štátne symboly Slovenska NEpatrí...
znak.
parlament.
vlajka.
pečať.
Do ktorých dvoch úmorí patria všetky slovenské rieky?
úmorie Čierneho a Severného mora
úmorie Čierneho a Baltického mora
úmorie Stredozemského a Baltického mora
úmorie Čierneho a Stredozemského mora
Ako sa volá gotická katedrála, ktorá sa nachádza v Košiciach?
Dóm svätého Martina
Dóm svätej Alžbety
Dóm svätého Andreja
Dóm svätej Anny
Kto bol športovcom roka 2013 na Slovensku?
Peter Sagan
Marek Hamšík
Roman Veber
Martin Straňovský
Čo je najtypickejším slovenským destilátom?
borovička
vodka
pálenka
všetky tri odpovede sú správne