Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Szlovákia

Tatry ako celok delíme na...
vysoké a nízke.
západné a východné.
slovenské a poľské.
severné a južné.
V ktorom roku sa usporiadali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na Slovensku?
2005
2007
2010
2013
Slovensko susedí s ... štátmi.
5
6
7
8
Vodné dielo Gabčíkovo je v prevádzke od roku...
1971.
1983.
1986.
1992.
Kto režíroval rozprávku Perinbaba?
Juraj Jakubisko
Paľo Bielik
Július Jarábek
Roman Petrenko