Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Európa

Malé výbežky z pevniny do mora v Nórsku sa volajú
ostrovy.
polostrovy.
fjordy.
zálivy.
Cez ktoré štáty tečie rieka Dunaj?
Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko
Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko
Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko
Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Albánsko, Rumunsko
Krajina gejzírov je:
Španielsko
Nórsko
Fínsko
Island
Ktorým mestom preteká rieka Tibera?
Rímom
Neapolom
Florenciou
Monakom
S ktorými štátmi susedí Andorra?
Maďarsko a Slovinsko
Taliansko a Švajčiarsko
Španielsko a Portugalsko
Francúzsko a Španielsko