Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Aktívne počúvanie

 

 

Aktívne počúvanie I.

 

Cvičenie na: slovná zásoba, počúvanie

Čas: 30 minút

Materiál: počítač pripojený na internet, prípadne CD; text pesničky s vynechanými slovami pre každého študenta, úplný text pesničky pre každého študenta

 

1. Povedzte študentom, že si vypočujú pesničku (alebo inú nahrávku) a za úlohu budú mať doplniť chýbajúci text počas počúvania. Pesničku si vypočujú iba raz, nanajvýš dvakrát.

 

2. Povedzte študentom, že si každý z nich musí vybrať jedno slovo, ktorému nerozumie. Všetky tieto slová napíšte na tabuľu a preložte, alebo vysvetlite. Pracujte s týmito slovami, až kým si ich študenti nezapamätajú. Podrobnosti nájdete tu.

 

Poznámka:

Nie je jednoduché nájsť na internete slovenskú pesničku bez vulgarizmov, ktorá by sa páčila mladej generácii. Dajte si však tú námahu, stojí to za to. Študenti budú radi, že sa im snažíte oživiť hodinu. V prílohe nájdete pesničku od Rytmusa. Ak je v texte slangový výraz, upozornite na to a povedzte im spisovný ekvivalent. 

 

 

 

Aktívne počúvanie II.

 

Cvičenie na: skloňovanie, časovanie a pod.

Čas: 15 minút

Materiál: počítač pripojený na internet, prípadne CD, text pesničky s vynechanými slovami pre každého študenta, úplný text pesničky pre každého študenta

 

1. Rozdajte text s chýbajúcimi slovami študentom a vysvetlite im, že slová v zátvorke musia správne vyskloňovať a vložiť do textu.

 

2. Dajte im nejaký čas na vypracovanie úlohy a potom im pustite pesničku, aby si úlohu mohli skontrolovať. Pre každý prípad im rozdajte aj úplný text.

 

3. Vyberte problematické slová a vysvetlite ich skloňovanie.

 

 

Poznámka:

Táto úloha sa môže aj trochu pozmeniť tak, že namiesto slov v slovenskom jazyku napíšete do zátvorky maďarský ekvivalent. Trochu to sťaží prácu, ale ak sa už pracuje, tak poriadne. :-)

V prílohe nájdete pesničku od Rytmusa a Tiny.

 

 

 

 

 


aktivne_pocuvanie.pdf aktivne_pocuvanie2.pdf