Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Feltételes mód

 

A feltételes módot összehasonlításra, óhaj kifejezésére, lehetetlen, fiktív vagy a jövőben bekövetkezhető cselekvés kifejezésére hazsnáljuk. A feltételes mód továbbá olyan cselekvést vagy történést fejez ki, amelynek megtörténése, bekövetkezése a jelenben vagy a jövőben egy bizonyos feltételtől függ.

 

A szlovák nyelvben a feltételes módnak két formája van:
1. Jelen idejű feltételes mód (Zaparkoval by som.- Leparkolnék.)
2. Múlt idejű feltételes mód (Bol by som zaparkoval.- Leparkoltam volna.)

 

 

Jelen idejű feltételes mód:

Használhatjuk lehetetlen, fiktív vagy a jövőben bekövetkezhető cselekvések kifejezésére.

A jelen idejű feltételes módban az ige múlt idejű formáját használjuk+ a BY módosító szót:

 

Állítás:

pracoval/-a by som (dolgoznék),
zavolali by ste (hívnátok),
kúpil/-a by si (megvennéd),
museli by sme poslúchať (szót kellene fogadnunk).

 

Tagadás:

nepracoval/-a by som (nem dolgoznék)
nezavolali by ste (neh hívnátok)
nekúpil/-a by si (nem vennéd meg)
nemuseli by sme poslúchať (nem kellene szót fogadnunk)

 

 

Használhatjuk továbbá kérés vagy óhaj kifejezésére is a bodaj és a kiež módosítószókkal együtt. Mindkettő jelentése: bár, bárcsak.

 

Példa:
Bodaj by som bola vyššia!- Bárcsak magasabb lennék!

vyssi.jpeg

 

 

Kiež by som mala psíka!- Bárcsak lenne egy kiskutyám!

stena.jpg

 * FIGYELEM! Annak ellenére, hogy az igének múlt idejű formája van, a jelentése a jelenre vagy a jövőre vonatkozik.

 

 

 

Múlt idejű feltételes mód:


Olyan cselekvés kifejezésére használjuk, amely a múltban megtörténhetett volna. Mivel a múltról beszélünk, ami már megtörtént, a dolgokat nem lehet visszafordítani, így a feltétel nem teljesíthető.

Múlt idejű feltételes módban a BYŤ létige múlt idejét, a BY módosító szót, valamint az alap ige múlt idejű formáját használjuk:

 

Állítás:

Bol/-a by som pracoval/-a- dolgoztam volna
Boli by ste zavolali- hívtatok volna
Bol/-a by si kúpil/-a- vettél volna
Boli by sme museli poslúchať- szót kellett volna fogadnotok.

 

Tagadás:

Nebol/-a by som pracovala- nem dolgoztam volna
Neboli by ste zavolali- nem hívtatok volna
Nebol/-a by si kúpil/-a- nem vettél volna
Neboli by sme museli poslúchať- nem kellett volna szót fogadnunk


KEBY- HA/ HOGYHA

A keby egy vonatkozó névmás, amelyet a feltételes összetett mondat kifejezésére használunk. Ezek a mondatok két feltételes módú igét kapcsolnak össze. A mondatok egyik felében a keby, a másik felében a by módosítószót használjuk.

 

A mondatot kezdhetjük a keby-vel:

Keby som mu nepomohol, ostal by tam dodnes.- Ha nem segítenék neki, még ma is ott lenne.
Keby som mu bol nepomohol, ostal by tam aj dodnes.- Ha nem segítettem volna neki, még ma is ott lenne.

A keby-t használhatjuk a mondat második felében is:

Kúpila by som tie šaty, keby som mala dosť peňazí.- Megvenném azt a ruhát, ha volna elég pénzem.
Boli by sme išli do divadla, keby som nebola mala toľko prác.- Elmentünk volna színházba, ha nem lett volna annyi munkám.

 

 exercise.jpg és most gyakoroljunk alapszinten!

exercise.jpgvagy gyakoroljunk középsulis szinten!

exercise.jpgvagy ha van humorérzéked, gyakorolj az idegölővel!