Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Igeragozás - jelen idő

 

BYŤ (létige) 

 

egyes szám                     többes szám                 
1. (ja) som   1. (my) sme
2. (ty) si2. (vy) ste
3. (on, ona, ono) je 3. (oni)

 

 

LÉTIGE TAGADÁSA:

(nebyť)

 

egyes szám                        többes szám                       
1. (ja) nie som1. (my) nie sme
2. (ty) nie si2. (vy) nie ste
3. (on, ona, ono), nie je        3. (oni, ony) nie sú               

 

 

 

IGERAGOZÁS

Az igék végződései:

 

egyes szám        többes szám      
 1. -m 1. -me
 2. -š 2. -te
 3. -03. -jú, ia, ú

 

 

A kérdés most már csak az, hogy az egyes szavak hogyan változnak a ragozás során. A szlovák nyelvben 14 ragozási minta szerint ragozzuk az igéket. Mivel ez egy kezdő szint, a 14 mintából kiválasztottam 9 leggyakoribbat.

 

 

1. chytať (fog)

 

egyes szám               többes szám                 
1 chytám 1. chytáme 
2. chytáš2. chytáte 
3. chytá 3. chytajú 

 

MIKOR HASZNÁLJUK?

Eszerint a minta szerint olyan igéket ragozunk, amelyek a-betűre végződnek. 

 

FIGYELJÜK MEG

1. Ahogy azt megfigyelhetjük, az utolsó rövid a betű mindenhol, a többes szám harmadik személy kivételével, hosszúra változik.

Példa: mať (birtokol), hľadať (keres), poznať (ismer), hrať sa (játszik), počítať (számol)


2. Az utolsó a magánhangzó akkor nem változik hosszúra, ha előtte már egy hosszú magánhagzó áll. A szlovák nyelvben ugyanis két hosszú magánhangzó nem állhat egymás mellett.

Példa: snívať (álmodik), hádať (találgat), čítať (olvas)...

 

 

2. kričať (kiabál)

 

egyes szám                 többes szám                    
1. kričím1. kričíme
2. kričíš2. kričíte
3. kričí3. kričia

 

MIKOR HASZNÁLJUK?

Ide azok az igék tartoznak, amelyek szintén a végződésűek, de az előttük lévő mássalhangzó lágy. 

Példa: mlčať (hallgat), ležať (fekszik), bežať (fut), pršať (esik – eső)

 

FIGYELJÜK MEG

Az a-betű í-re változik, a harmadik személy többes szám kivételével, ahol rövid i-t kapunk.

 

 

 

3. robiť (csinál)

 

egyes szám                           többes szám                         
1. robím1. robíme
2. robíš2. robíte
3. robí3. robia

 

MIKOR HASZNÁLJUK? 

Ebbe a csoportba azok az igék tartoznak, amelyek végén i-magánhangzó található. Az ie végződésű igékre egy külön minta van, de az egyszerűség kedvéért ragozzuk azokat is e minta szerint. 

Példák: i: prosiť (kér), učiť sa (tanul), učiť (tanít), variť (főz)
            ie: letieť (repül), vidieť (lát), visieť (lóg)...

 

FIGYELJÜK MEG!

Az i-betű hosszúra változik a ragozás során, kivéve a harmadik személy többes számnál, ahol az i-betű rövid marad.

 

 

 

4. pracovať (dolgozik)

 

egyes szám                       többes szám                          
1. pracujem1. pracujeme
2. pracuješ2. pracujete
3. pracuje3. pracujú

 

MIKOR HASZNÁLJUK?

Ide azok az igék tartoznak, amelyek végén megtalálható az „ova” betűcsoport.

Példák: študovať (dolgozik), tancovať (táncol), telefonovať (telefonál), fotografovať (fényképez)

 

FIGYELJÜK MEG!

A szóból teljesen eltűnt az "ova" betűcsoport, és teljesen más végződéseket kap a szó a ragozás során.

 

 

 

5. niesť (visz)

 

egyes szám                             többes szám                             
1. nesiem1. nesieme
2. nesieš2. nesiete
3. nesie3. nesú

 

MIKOR HASZNÁLJUK?

Az ide tartozó igék rendszerint egy szótagúak, mássalhangzóra végződnek, és a mássalhangzó előtt ie található. Ide tartoznak azok az igék is, amelyek nem tartalmaznak magánhangzót. 

Példák: hrýzť (rág, harap), liezť (mászik)

 

FIGYELJÜK MEG!

Az IE - E-betűre változik a szótőben és az IE a szó végére kerül.
Ha az IE előtti mássalhangzó egy C-betű, akkor az Č-re változik.

Példa: piecť (süt) – on pečie, tiecť (folyik) – on tečie, obliecť sa (felöltözik) – on sa oblečie

 

 

 

6. trieť (dörzsöl)

 

egyes szám                          többes szám                                   
1. triem1. trieme
2. trieš2. triete
3. trie3. trú

 

MIKOR HASZNÁLJUK?

Ebbe a csoportba azok az igék tartoznak, amelyek ie-re végződnek és az ie előtt r vagy l betű található. 

Példa: umrieť (meghal), pozrieť sa (néz), zotrieť (letöröl), zomlieť (legőröl)...

 

 

 

7. česať (fésül)

 

egyes szám                             többes szám                            
1. češem1. češeme
2. češ2. češete
3. češe3. češú

 

MIKOR HASZNÁLJUK?

Ide azok az igék tartoznak, amelyek a-betűvel végződnek. És az előtte lévő mássalhangzónak van valamilyen alternatív változata, mint például az s betűnek a š, z betunek a ž, k betunek pedig a č...
Példák: písať (ír), skákať (skáče) (ugrál), hádzať (dob)

 

FIGYELJÜK MEG!


A minta szóban az S-betű Š-re változott, és így lesz ez a többi szóban is, amely ide tartozik. Az utolsó mássalhangzó a szótőben egy alternatív mássalhangzóra változik.

Példa: sať - ja píšem;  skákať - ja skáčem;  hádzať - ja háem; 

 

 

 

8. chudnúť (fogy)

 

egyes szám                            többes szám                           
1. chudnem1. chudneme
2. chudn2. chudnete
3. chudne3. chudnú

 

MIKOR HASZNÁLJUK?

Ebbe a csoportba azok az igék tartoznak, amelyek ú-betűre végződnek

Példák: mrznúť (fagy), kvitnúť (virágzik), vädnúť (hervad), slabnúť (gyengül)...

 

FIGYELJÜK MEG!

Az ú-betű rövid E-betűre változik.

 

 

 

9. žuť (rág)

 

egyes szám                          többes szám                               
1. žujem1. žujeme
2. žuješ2. žujete
3. žuje3. žu

 

MIKOR HASZNÁLJUK?

Ezek általában egy szótagú igék, amelyek közepén egy magánhangzó áll (a, u, i (y))

Példák: žiť (él), piť (iszik), kryť (takar), biť (üt)...

 

FIGYELJÜK MEG!

Az első magánhangzó után egy J-betűvel toldjuk meg a szavat.

 

 

A KEDVENC IGÉIM: 

Nézzünk egy-két olyan szavat, amely ragozása eltér a fent felsorolt mintáktól.


Môcť (lehetséges)

1. môžem    1. môžeme
2. môžeš     2. môžete
3. môže      3. môžu


Brať (visz)

1. beriem     1. berieme
2. berieš      2. beriete
3. berie       3. berú

 

Rozumieť (ért)

1. rozumiem    1. rozumieme
2. rozumieš     2. rozumiete
3. rozumie      3. rozumejú

 

Ísť (megy)

1. idem   1. ideme
2. ideš    2. idete
3. ide     3. idú


Jesť (eszik)

1. jem   1. jeme
2. ješ    2. jete
3. je     3. jedia

 

Spať (alszik)

1. spím   1. spíme
2. spíš    2. spíte
3. spí     3. spia


Vedieť (tud)

1. viem  1. vieme
2. vieš   2. viete
3. vie    3. vedia

 

 

TAGADÁS

Nagyon egyzerű. Az ige elé a NE- igekötőt tesszük.
Példa: viem - neviem, píšem - nepíšem


MAGÁZÓDÁS

Itt megemlíteném, hogy a szlovák nyelvben a magázódás mindig a második személy többes számban történik attól függetlenül, hogy egy vagy több személyről beszélünk.

Példa: Pani učiteľka, viete po anglicky?
          Páni profesori, hovoríte po rusky?

 

 

exercise.jpg ÉS MOST GYAKOROLJUNK!