Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Igeragozás - múlt idő


Ahogy a magyar nyelvben, úgy a szlovákban is létezik múlt idő. Ezt olyan cselekvés kifejezésére használjuk, amely a beszédünk pillanatában már nincs folyamatban, tehát már nem aktuális.

 

A szlovák múlt időt úgy képezzük, hogy az alap ige végére a -ť helyett egy –l betűt teszünk, ami a múlt idő jele, valamint egyes és többes szám 1. és 2. személyében hozzákapcsoljuk a BYŤ (lenni) létige megfelelő jelenidejű formáit.

 

Példa: písať (ír)- písal som (írtam)

 

 

Fontos megjegyeznünk, hogy egyes számban különbséget kell tenni, hogy férfiről vagy nőről beszélünk. Ha nőről van szó, akkor az –l után kell egy –a is.

 

Példa:

pisal.jpg                              pisala.jpg            

Ja som písal.                                          Ja som písala.                 

(Én írtam. - férfi)                                    (Én írtam. - nő)                 

    

 

 

Többes számban az –l betűhöz egy –i is kapcsolódik.

 

Példa: 

 pisal.jpg+pisala.jpg

                         My sme písali.

                  (Mi írtunk.)

 

 

 

LÉTIGE RAGOZÁSA MÚLT IDŐBEN (byť)

Egyes szám                           Többes szám
1. ja som bol/-a                     1. my sme boli
2. ty si bol/-a                        2. vy ste boli
3. on bol                               3. oni/ ony boli
    ona bola
    ono bolo

 

*ha nem használunk névmást, vagy a mondatot ezzel a szóval kezdjük, akkor megváltozik a szórend: bol/-a som; bol/-a si, boli sme, boli ste

 

 

LÉTIGE TAGADÁSA MÚLT IDŐBEN (nebyť)

Egyes szám                               többes szám
1. ja som nebol/-a                   1. my sme neboli
2. ty si nebol/-a                      2. vy ste neboli
3. on nebol                             3. oni/ony neboli
    ona nebola
    ono nebolo

 


*ha nem használunk névmást vagy ha a mondatot így kezdjük, akkor a szórend változik: nebol/-a som, nebol/-a si, neboli sme, neboli ste

 IGERAGOZÁS

Múlt időben az igéket 4-féle minta szerint képezzük.

 

1. Chytať

Egyes szám                                        Többes szám
1. Chytal/-a som                                1. chytali sme
2. Chytal/-a si                                   2. chytali ste
3. Chytal/-a/-o                                   3. Chytali

 

Így ragozunk minden igét, amelyben a –ť előtt magánhangzó van.

Példák: mať (birtokolni), čítať (olvasni), písať (írni), ležať (feküdni), bežať (futni), pršať (esni), robiť (csinálni), prosiť (kérni), variť (főzni), pracovať (dolgozni), tancovať (táncolni), skákať (ugrálni), hádzať (dobni).

 

 

 

 

2. Chudnúť (fogyni)

Egyes szám                               Többes szám
1. Chudol som/chudla som          1. chudli sme
2. Chudol si/chudla si                 2. chudli ste
3. Chudol/chudla/chudlo              3. Chudli

 


Ebbe a csoportba olyan igék tartoznak, amelyeknek –núť végződésük van, előtte pedig mássalhangzó. Ezeknél az egész végződést levágjuk és férfiak esetében az –ol, nők esetében a –la végződést tesszük hozzá.

Példák: padnúť (elesni), mrznúť (fagyni), kvitnúť (virágozni), slabnúť (gyengülni), kopnúť (rúgni), seknúť (vágni). 

 

 

 

 

3. Trieť (dörzsöl)

Egyes szám                              Többes szám
1. Trel/-a som                         1. Treli sme
2. Trel/-a si                            2. Treli ste
3. Trel/-a/-o                           3. Treli

 

 


Ebbe a csoportba olyan igék tartoznak, amelyekben a -ť előtt –ie vagy –ú van. Ragozásnál –ú –u betűre, az –ie –e betűre változik.

Példák: minúť (elfogyni), hynúť (pusztulni), rozumieť (érteni), vidieť (látni), zotrieť (letörölni), umrieť (meghalni).

 

 

 

 

4. Pásť (legeltetni)

Egyes szám                               Többes szám
1. pásol/pásla som                    1. Pásli sme
2. pásol/pásla si                       2. Pásli ste
3. pásol/pásla/páslo                  3. Pásli

 


Ebbe a csoportba olyan igék tartoznak, amelyekben a –ť előtt mássalhangzó van. A mássalhanzó és az –l közé tennünk kell egy –o magánhangzót hímnemben.

Példák: niesť (vinni), hrýzť (harapni), liezť (mászni), triasť (rázni).

 

Figyelem!

Ha a –ť előtti mássalhangzó egy –c, akkor múlt időben –k betűre változik.

Példák: piecť (sütni)- piekol/piekla, tiecť (folyni)- tiekol/tiekla, obliecť (öltözni)- obliekol/obliekla

 

 

 

 

exercise.jpgés most gyakoroljunk!