Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Számnevek ragozása

 

A számnevek a szlovák nyelvben is mennyiséget vagy sorrendet fejeznek ki.

 

Az egyik különbség a két nyelv között az, hogy míg a magyar nyelvben a számnév mögött a főnév egyes számban van, a szlovák nyelvben a főnév többes számba kerül, pl:

 

két autó - dve autá                                            négy szék - štyri stoličky

auta.jpg                                              lezadla.png

 

 

 

A másik különbség az, hogy míg a magyar nyelvben a számneveket nem ragozzuk, a szlovákban igen:

 

Tegnap két barátomat láttam.                                               Tegnap három osztálytársammal ebédeltem.

Včera som videla dvoch kamarátov.                                      Včera som obedovala s tromi spolužiakmi.

2_kamarati.jpg                                                           4_spoluziaci.jpg

 

 

 

 

 

Nézzük akkor a szlovák számnevek ragozását részletesebben:

 

 

JEDEN- EGY
Az egynek saját formája van minden egyes nemben, többes számban is, pl.:

 

egyes szám

Jeden0 chlap- egy férfi
Jedna žena- egy nő
Jedno auto- egy autó

 

többes szám

Jedny okuliare, jedny noviny, jedny  topánky- egy szemüveg, egy újság, egy cipő
Jedni manželia, jedni rodičia- egyes házasok, egyes szülők
 

 

 

Ahogy a fenti példákból látszik a jedny élettelen tárgyakra vonatkozik, amelyek gyűjtőnevek, vagy amelyek a szlovák nyelvben a megszámlálhatatlan főnevek közé tartoznak (csak többes számban léteznek). A jedni olyan főnevekhez kapcsolódik, ami élő személyek csoportosulására vonatkozik.


 

Mi szerint ragozzuk az EGY szót?

Pont úgy, ahogy a mellékneveket  - a pekný minta szerint.

 

 

Példák:

Akurát idem od jedného chlapa (Éppen egy férfitól jövök.)

Akurát idem od pekného chlapa. (Éppen egy szép férfitól jövök.)

 

Idem k jednej žene. (Éppen egy nőhöz megyek.)

Idem k peknej žene. (Éppen egy szép nőhöz megyek.)

 

Rozprávame sa o jednom aute. (Egy autóról beszélgetünk.)

Rozprávame sa o peknom aute. (Egy szép autóról beszélgetünk.)

 

 

 

 

DVA, TRI, ŠTYRI / DVAJA, TRAJA, ŠTYRIA – KETTŐ/HÁROM/NÉGY


Dvaja, Traja, Štyria-t akkor használjuk, ha a főnév élő, hímnemű személyekre vonatkozik, tehát ha a „chlap“ vagy a „hrdina“ szerint ragozzuk, pl.
 
dvaja muži (két férfi)
dvaja chlapci (két fiú)
štyria traktoristi  (négy traktorista)
traja futbalisti (három futbalista)
                                                      

 

DVA / DVE

 

dva -t akkor használjuk, ha a főnév élettelen, hímnemű tárgyra vonatkozik, tehát ha a

 

dub szerint ragozódik:

dva domy (két ház)
dva stromy (két fa)

 

vagy stroj szerint ragozódik:

dva stroje (két gép)
dva diáre (két napló)


 

 

Dve-t pedig az összes többi esetben használjuk, tehát ha a főnév

nőnemű:
dve ženy (két nő)
dve ulice (két utca)
dve dlane (két tenyér)
dve kosti (két csont)

 

vagy semleges nemű:

dve mestá (két város)
dve srdcia (két szív)
dve vysvedčenia (két bizonyítvány)
dve dievčatá (két lány)

 

 

 

A KETTŐ RAGOZÁSA:   

N: DVAJA, DVA, DVE
G: OD DVOCH
D: K DVOM
A: DVOCH, DVA, DVE
L: O DVOCH
I: S DVOMA/ S DVOMI

 

 

A TRI RAGOZÁSA:                                                A ŠTYRI RAGOZÁSA:
N: TRAJA, TRI                                             N: ŠTYRIA, ŠTYRI
G: OD TROCH                                             G: OD ŠTYROCH
D: K TROM                                                 D: K ŠTYROM
A: TROCH, TRI                                            A: ŠTYROCH, ŠTYRI
L: O TROCH                                                L: O ŠTYROCH
I: S TROMA/TROMI (mindkettő helyes)          I: SO ŠTYRMI

 

 

 

 

PÄŤ- ÖT

Az ötös számra azért kell odafigyelnünk, mert utána és az 5-től nagyobb számok után a főnevet alanyesetben mindig a GENITÍV többes számába kell tenni, pl.

hat fa- šesť stromov
kilenc utca- deväť ulíc
nyolcvanhat autó- osemdesiatšesť áut

 

 

 

Hogyan ragozzuk?

A päť minta szerint ragozunk minden számot öttől kilencvenkilencig.

 

 

A PÄŤ minta RAGOZÁSA

N: PÄŤ
G: OD PIATICH
D: K PIATIM
A: PÄŤ
L: O PIATICH
I:  S PIATIMI

 

 

 

STO- SZÁZ

A „sto“ számnevet akkor ragozzuk, ha nincs mögötte főnév, tehát ha egyedül áll a mondatban, pl. Násobila som stom.- Százzal szoroztam.

Ha a számnév mögött áll egy főnév, akkor a számnevet nem ragozzuk, pl. Videla som sto robotníkov.- Száz munkást láttam. Természetesen a főnév utánuk szintén a Genitív többes számában van.

 

 

 

TISÍC- EZER

A „tisíc“ számnévnél hasonló a helyzet, mint a száznál. Ha nem kapcsolódik hozzá főnév, akkor ragozzuk, pl. Na hodine matematiky sme už násobili tisícom (A matek órán már ezerrel szoroztunk).


Ha áll mögötte főnév, akkor nem ragozzuk, pl. Stáli sme medzi tisíc ľuďmi (Ezer ember között álltunk). Itt is a főnév a Genitív többes számában van. Fontos még megemlítenünk, hogy a kétezret DVETISÍC-nek mondjuk és nem dvatisíc-nek.

 

 

 

 

POL A ŠTVRŤ- FÉL ÉS NEGYED

A „pol“-t nem ragozzuk. A „štvrť“-ot sem, de neki van többes száma: štvrte. A főnevet utánuk mindig a GENITÍV egyes számába tesszük. A felet és a negyedet olyan főnevek elé tesszük, amelyek mértéket, súlyt vagy időt fejeznek ki, pl.
 

Pol hodiny- fél óra
Pol litra- fél liter
Pol metra- fél méter
Štvrť litra- negyed liter
Štvrť kubíka- negyed köb
Štvrť metra- negyed méter
 

 

A többi főnév elé a „polovica“ vagy „štvrtina“ kifejezést tesszük, pl.
Polovica dediny- fél falu
Polovica novembra- fél november
Štvrtina odmeny- negyed jutalom

 

 

 

NULA- NULLA

A nulla után a főnevet a GENITÍV többes számába kell tenni, pl.

Nula bodov- nulla pont
Nula stupňov- nulla fok
Nula percent- nulla százalék


 

 

exercise.jpgés most gyakoroljunk!