Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Aukcia

Gramatika: sa/si, literatúra...

Čas: 45 minút

Materiál: kladivko, jeden aukčný papier pre dvoch študentov

 

1. Spýtajte sa študentov, či boli niekedy na aukcii. Ak niekto z nich bol, spýtajte sa, o čo na aukcii ide.

Ak nie, stručne vysvetlite pravidlá.

 

2. Vytvorte páry a každému páru dajte jeden aukčný papier. Povedzte im, že niektoré vety na papieri sú správne, niektoré nie. Dajte im čas, kým sa rozhodnú, ktoré vety sú správne a ktoré nie. V tejto časti im nepomáhajte.

Na tejto aukcii ide o to, aby páry spravili cenovú ponuku iba na správne vety. Každý pár má k dispozícii 5000€ a tento rozpočet nemôžu prekročiť. Svoju cenovú ponuku študenti napíšu do kolónky „rozpočet“ k danej vete. Víťazí pár, ktorý bude mať na konci aukcie najviac peňazí.

 

3. Predtým, ako prejdete k samotnej aukcii, upozornite študentov, že minimálna cenová ponuka je 200€.

Začnite aukciu:

a) Prečítajte prvú vetu pokojným, presvedčivým hlasom, aj v tom prípade, ak je nesprávna. Povedzte, tak ako pri ostatných vetách, že minimálna cenová ponuka je 200€. „Kto ponúkne 200€?“ „Nikto? Je to naozaj pekná veta!“ „Aha, Andrej ponúka 200€!“ „Kto dá viac? Nikto? 200 po prvé, 200 po druhé... ááá, Marika dáva 250!“ atď.

b) Aukcia musí mať spád, musí byť rýchla, aby ste udržali napätie, ktoré pri aukciách je.

c) Pri vete: „Po prvé, po druhé, po tretie... predané!“  buďte pripravený na prijatie posledných ponúk. Keď vetu predáte, uistite sa, že niekto si v triede zapisuje, komu bola veta predaná a za koľko.

d) Po predaji vety povedzte študentom, či bola veta správna alebo nie. V prípade, že nie, vetu opravte. Spravte to rýchlo, bez zdržiavania, aby ste tým nenarušili aukčnú náladu! Prípadnú gramatiku nesprávnych viet vysvetlite až po skončení hry.

e) Aukciu začnite prvou vetou, ale potom nepostupujte podľa poradia viet na papieri. Zvýšite tým očakávania.


aukcia.pdf