Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Befejezett és folyamatos igék

 

A szlovák nyelvben az igéket 2 csoportra osztjuk.

 

1. Folyamatos cselekvésű igék (nedokonavé slovesá)

Olyan folyamatos cselekvést fejeznek ki, amely nem konkrét időpontban megy végbe, pl. čítať, sedieť, ísť, žiť, držať, rozbiehať sa, dobiehať, smiať sa.

 

2. Befejezett cselekvésű igék (dokonavé slovesá)

Ebbe a csoportba olyan igék tartoznak, amelyek befejezett cselekvést fejeznek ki, tehát a cselekvés egyszer, egy konkrét időpontban ment vagy fog végbe menni, pl. prečítať, prísť, skočiť, povedať.

 

 

A szlovák nyelvben az a tendencia létezik, hogy a legtöbb igének 2 alakja legyen. Egy alak a folyamatos cselekvés kifejezésére és egy alak a befejezett cselekvés kifejezésére.

 

 

MIÉRT FONTOS MEGKÜLÖNBÖZTETNI ŐKET?

 

1. Mert nem mindegy, hogy

Megsütöttem a kezem, amikor megcsörrent a telefon. (Popálila som si ruku, keď zazvonil telefón)

vagy

Sütöttem a kezem, amikor megcsörrent a telefon. (Pálila som si ruku, keď zazvonil telefón).

 

Kicsit sarkalatos példa, de a lényeg így egyértelmű. :D Tehát az első mondatban a cselekvés csak egyszer történt meg egy konkrét időpontban. A kezemet egyszer sütöttem meg, nem pedig folyamatosan sütöttem.

 

 

2. A Befejezett cselekvésű igéknek nincs jelen idejük

Mivel a befejezett cselekvésű igék egyszer, egy konkrét időpontban mentek vagy fognak végbemenni, és itt még egyszer hangsúlyoznám az EGYSZER, EGY KONKRÉT IDŐPONTBAN :), nem használhatjuk őket jelen időben.  

 

Példa:

OTVORIŤ (befejezett) VS OTVÁRAŤ (folyamatos)

Otvorím dvere – Kinyitom az ajtót

Otvorila som dvere – Kinyitottam az ajtót

 

Ezt a cselekvést csak a múltban tehettem meg vagy a jövőben fogom megtenni. A jelenben nem tudok ajtót kinyitni. Ha jelen időben szeretném kifejezni a cselekvést, az ige folyamatos változatát kell használnom, és pedig:

 

Otváram dvere – Nyitom az ajtót.

 

 

3. A jövő idő képzése teljesen különbözik a két igefajtánál.

 

A folyamatos cselekvésű igéknél a byť – lenni létige jövő idejét összekapcsoljuk az ige alapformájával.

 

példa: otvárať

Budúci týždeň budem otvárať obchod so šatami.  Jövő héten ki fogok nyitni egy ruhaboltot.

 

 

A befejezett cselekvésű igék már magukban a jövő időt fejezik ki, ezért a formájuk megegyezik a jelen idő ragozással.

 

példa: otvoriť

Budúci týždeň otvorím obchod so šatami. Jövő héten kinyitok egy ruhaboltot.

 

 

Ez a téma azért is olyan nehéz, mert az ember valahogy automatikusnak veszi, hogy minden igét három időben lehet kifejezni. És ha valamit jövő időben akarok mondani, elé teszem a BUDEM szót, és csókolom. És ha jelenben, akkor az igét csak simán beragozom jelen időben. A példából is látszik, hogy ez sajnos nem ilyen egyszerű. Ezért is a kedvenc nyelvtani részem, és emiatt fogod te a szlovák nyelvet a hátad közepére kívánni. :D

 

 

VAN MÉG EGY ROSSZ HÍREM, mielőtt rátérünk a jóra

Nincs mindig konkrét formális jele annak, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy az ige folyamatos vagy befejezett. Ezt csak a cselekvés konkrét jelentésével együtt tudjuk meghatározni. Vagy még azzal sem.

Némi logikát azért igyekeztem belecsempészni ebbe az elméleti részbe, de én mindig azt ajánlom a diákjaimnak, hogy minden új igéhez, amit leírnak a füzetükbe, írják hozzá, hogy folyamatos vagy befejezett cselekvésű igéről van szó. És írják mellé az ige másik alakját is.

 

 

Hogyan csinálhatok a folyamatos igéből befejezettet és fordítva?

 

1. Prefixáció

A prefixáció az igéknél azt jelenti, hogy az ige alapformája elé teszünk egy igekötőt. Ezzel a módszerrel folyamatos igékből befejezettet tudunk csinálni. Az igekötő pontosítja az ige jelentését, és kifejezi a befejezettségét.

 

A szlovák nyelvben a következő igekötőket használjuk:

 

Igekötő

Folyamatos ige

Befelyezett ige

s-

chudnúť (fogyni)

kaziť (rontani)

 

schudnúť (lefogyni)

skaziť (elrontani)

 

z-/zo-

 

ničiť (pusztítani)

slabnúť (gyengülni)

 

zničiť (elpusztítani)

zoslabnúť (legyengülni)

u-

 

robiť (csinálni)

variť (főzni)

piecť (sütni)

 

urobiť (megcsinálni)

uvariť (megfőzni)

upiecť (megsütni)

na-

 

písať (írni)

rodiť sa (születni)

hnevať sa (haragudni)

 

napísať (megírni)

narodiť sa (megszületni)

nahnevať sa (megharagudni)

za-

 

volať (hívni)

kývať (integetni)

farbiť (festeni)

 

zavolať (felhívni)

zakývať (inteni)

zafarbiť (befesteni)

o-

 

slabnúť (gyengülni)

testovať (tesztelni)

písať (írni)

 

oslabnúť (legyengülni)

otestovať (letesztelni)

opísať (körülírni)

po-

 

žiadať (kérni)

ďakovať (köszönni)

čakať (várni)

 

požiadať (megkérni)

poďakovať (megköszönni)

počkať (megvárni)

do-

(befejezni)

 

niesť (vinni)

letieť (repülni)

variť (főzni)

 

doniesť (odavinni)

doletieť (odarepül)

dovariť (megfőzni)

od-

 

lomiť (törni)

kryť (takarni)

lúpiť (fosztani)

 

odlomiť (letörni)

odkryť (kitakarni)

odlúpiť (kifosztani)

pri-

(hozzá)

 

cestovať (utazni)

písať (írni)

biť (ütni)

 

pricestovať (ideutazni)

pripísať (hozzáírni)

pribiť (hozzáütni)

vz-

 

kypieť (forr)

týčiť (tornyosulni)

 

vzkypieť (felforr)

vztýčiť (feltornyosul)

vy-

(ki)

 

niesť (vinni)

hodiť (dobni)

rásť (nőni)

 

vyniesť (kivinni)

vyhodiť (kidobni)

vyrásť (kinőni)

v-

(bele)

 

hodiť (dobni)

 

vhodiť (beledobni)

pred-

 

písať (írni)

niesť (vinni)

 

predpísať (felírni)

predniesť (előadni)

pod-

(alá)

 

písať (írni)

plávať (úszni)

 

podpísať (aláírni)

podplávať (aláúszni)

roz-

(szét)

 

deliť (osztani)

variť (főzni)

 

rozdeliť (szétosztani)

rozvariť (szétfőzni)

pre-

 

rezať (vágni)

písať (írni)

žiť (élni)

 

prerezať (átvágni)

prepísať (átírni)

prežiť (átélni)

ob-

(körül)

 

ísť (menni)

rezať (vágni)

 

obísť (körbemenni)

obrezať (körbevágni)

 

Példa:

A „šiť” (varrni) folyamatos cselekvést kifejező ige. Ebből készíthetünk befejezett cselekvésű igét, ha hozzáadjuk az u- igekötőt: ušiť. Ezen kívül még jó pár igekötővel összeköthetjük az alapszót, mint például: prišiť (hozzá-), našiť (rá-), nadšiť (fölé), vyšiť (ki-), prešiť (át-), zašiť (be-), zošiť (össze-), podšiť (alá-)...

 

 

 

2. Szufixáció

Szuffixációval befejezett cselekvést kifejező igéből tudunk folyamatosat csinálni. Ennél a folyamatnál képzőket használunk, amelyek megváltoztatják a szavak belsejét. Ezek a képzők az –a-, -ova-, -áva-, -iava-, -ieva-, -úva-. Ha ezeket a képzőket beletesszük a szóba, az előző szótagban lévő magánhangzó vagy szótagalkotó mással hangzó meghosszabbodik, vagy más betűre változik.

 

Nézzük meg pár példát.

Képző

Magánhangzó változás

   Példa

 

 

 

befejezett ige

folyamatos ige

 

-a-

 

a→á/ia

 

dať

 

dávať

 

 

zabaviť

zabávať

 

 

splatiť

splácať

 

 

o→á

 

hodiť

 

hádzať

 

 

kročiť

kráčať

 

 

otočiť

otáčať

 

 

spojiť

spájať

 

 

e→ie

 

prilepiť

 

priliepať

 

 

zameniť

zamieňať

 

 

prisvedčiť

prisviečať

 

 

i→í, y→ý

 

minúť

 

míňať

 

 

dvihnúť

dvíhať

 

 

zaviť

zavíjať

 

 

splynúť

splývať

 

 

u→ú

 

prebudiť

 

prebúdzať

 

 

zadusiť

zadúšať

 

 

počúť

počúvať

 

 

a→ie

 

podľahnúť

 

podliehať

 

 

l→ĺ, r→ŕ

 

naplniť

 

napĺňať

 

 

preglgnúť

pregĺgať

 

 

 

 

 

0→á, 0→e, 0→ie, 0→í

prehnať

preháňať

 

 

vybrať

vyberať

 

 

poslať

posielať

 

 

zhasnúť

zhasínať

 

-ova

 

á→a

 

dokázať

 

dokazovať

 

 

rozhádzať

rozhadzovať

 

 

zabrániť

zabraňovať

 

 

skrátiť

skracovať

 

 

ia→a

 

vyžiadať

 

vyžadovať

 

 

ožiariť

ožarovať

 

 

potiahnuť

poťahovať

 

 

ie→e

 

zastrieľať

 

zastreľovať

 

 

rozlietať sa

rozletovať sa

 

 

oblietať

obletovať

 

 

í→i, ý→y

 

vyčítať

 

vyčitovať

 

 

oblízať

oblizovať

 

 

odlíšiť

odlišovať

 

 

ú→u

 

kúpiť

 

kupovať

 

 

 

 

 

 

rozčúliť

rozčuľovať

 

ĺ→l, ŕ→r

predĺžiť

predlžovať

 

 

változás nélkül

 

vybaliť

 

vybalovať

 

 

objasniť

objasňovať

 

 

prerušiť

prerušovať

 

 

priradiť

priraďovať

 

-áva-/-iava-

 

változás nélkül

 

vyčkať

 

vyčkávať

 

 

vyčerpať

vyčerpávať

 

 

vyhrabať

vyhrabávať

 

 

zapchať

zapchávať

 

 

vbehnúť

vbehávať

 

 

prepadnúť

prepadávať

 

 

udržať

udržiavať

 

 

prekričať

prekričiavať

 

 

požičať

požičiavať

 

 

ovoňať

ovoniavať

 

-ieva-

 

változás nélkül

 

dospieť

 

dospievať

 

 

dozrieť

dozrievať

 

 

dorozumieť sa

dorozumievať sa

 

 

prispieť

prispievať

 

 

prospieť

prospievať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELSŐ FOKON vagy ha tényleg érdekel a téma

 

Ismételt cselekvést kifejező igék képzése

Azok az igék, amelyek ismételt cselekvést fejeznek ki, a folyamatos cselekvésű igékből vannak levezetve a –va- képzővel, amelynek különböző változatai is vannak: -áva-/-iava-, -ava-, -ieva-, -úva-. Például: písať- písavať, lietať- lietavať, nosiť- nosievať. Itt mindkét ige a folyamatos cselekvést kifejező kategóriába tartozik.

 

 

Ami érdekes, hogy ezzel a módszerrel (főleg) az igekötővel képzett befejezett cselekvésű igéket újra folyamatossá tehetjük úgy, hogy nem vesszük le róluk az igekötőt.

 

ŠIŤ (varr) – folyamatos cselekvésű ige

Tegyünk elé egy elöljárót, mert azt akarom mondani, hogy felvarrom a blúzodra a gombot: Prišijem ti gombík na blúzku.

 

A PRIŠIŤ (felvarr) most már befejezett cselekvésű ige lett. Mert azt a gombot csak egyszer fogom/akarom/tudom felvarrni a blúzodra.

 

Na de ha én azt akarom mondani, hogy folyton, rendszeresen fel kell varrnom a gombot a blúzodra, mert szüntelenül leesik, a PRIŠIŤ belsejébe dobunk egy VA képzőt, és lesz belőle PRIŠÍVAŤ, ami újra egy jelen idős folyamatos ige.  

 

És akkor lehet belőle egy ilyen mondat:

Už tretí krát ti prišívam ten gombík. Ešte raz ti spadne, budeš si ho musieť prišiť sama. (és a második mondatban már megint befejezett igét használunk, mert azt a gombot újra csak egyszer fogja felvarrni)

 

 

Néhány igének nincs 2 alakja

Csak folyamatos cselekvést kifejező formája van a byť létigének, a következő segédigéknek: môcť, musieť, smieť, mať, chcieť, dať sa, valamint néhány igekötős szónak: správať sa, ponáhľať sa, predvídať, pobádať nabádať.

 

 

És most jöjjön a jó hír!

Ha a magyar ige tartalmaz igekötőt, a szlovák megfelelőjénél a befejezett cselekvésű igét kell használni. Ez tuti.

 

példa:

MEGvettem a biciklit.  - Kúpila som si bicykel.

FELvarrtam a gombot.  – Prišila som gombík.

FELhívtad a szerelőt? – Zavolala si opravára?

 

 

De fordítva ez sajnos nem mindig igaz. Nem minden befejezett cselekvésű igét fordítunk magyarra igekötővel.

példa:

Kúpil som si zmrzlinu.                        - Vettem magamnak egy fagyit.

Ceny sa za posledný polrok znížili.     -   Az árak az utolsó félévben csökkentek.

Stretla som v meste Zuzanu.               – Találkoztam a városban Zuzanával.      

 

 

exercise.jpgGyakoroljunk együtt középsulis szinten!