Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset

 

 

Most már tudjuk, hogy melyik minta szerint ragozzuk a főneveket, és azt is tudjuk, milyen elöljáró kapcsolódik az egyes esetekhez.
Lássuk hát a második, birtokos esetet. Ezen esetben történő ragozással még a szlovák anyanyelvűeknek is gondjuk akad. Bátran kijelenthetem, hogy ez a legnehezebb eset az összes közül. A jó hír az, hogy ennél már csak könnyebb lesz. :-)

 

 

Mikor használjuk a birtokos esetet?

1. Ha birtokos esethez kapcsolódó elöljáró van a szó előtt – többet erről a témáról itt
2. Ha a főnév birtokos esetben kapcsolódik az igéhez elöljáró nélkül (ezeket az igéket meg kell tanulni)

 

Ezekből az igékből a birtokos esetben nincs sok. A leggyakoribbak:
Báť sa (niekoho/niečoho) – fél (valakitől/valamitől)
(O)pýtať sa (niekoho) – (meg)kérdez (valakitől)
Dotknúť sa (niekoho/niečoho) – megérint (valakit/valamit)
Zľaknúť sa (niekoho/niečoho) – megijed (valakitől/valamitől)

 

továbbá:

držať sa

chrániť sa

chytať sa

ľakať sa

obávať sa

týkať sa

všímať si

 

3. Bizonyos számnevek után lévő szavakat szintén birtokos esetben ragozzuk

- ilyenek a tőszámnevek az 5-ös számtól felfele

pld:

5 rýb v akváriu, 63 stromov v parku, 365 dní v roku

 

- és a határozatlan számneveket követő szó is birtokos esetben lesz,

mint például:

mnoho detí, niekoľko rokov, veľa peňazí, málo času, trochu soli

 

- a koľko számnevet is birtokos esetben követi a szó

Koľko vyučovacích hodín máte denne?

Koľko rokov si ešte musíš odsedieť?

 

 

4. Birtokos esetbe kerülnek azok a szavak is, amelyek többnyire több, mint egy szóból állnak és amelyek birtokos viszonyt fejeznek ki az előttük lévő szóval. Ezekre a kié/kiké kérdőszavakkal kérdezünk rá.

pld.

oslava - moja stará mama

narodeninová oslava mojej starej mamy – a nagymamám szülinapi bulija

 

dom - naši úžasní susedia

dom našich úžasných susedov – a fantasztikus szomszédjaink háza

 

 

FŐNEVEK

Ragozási minta

Egyes szám

Többes szám

Chlap

chlap-a

chlap-ov

Hrdina

hrdin-u

hrdin-ov

Dub

dub-a*

dub-ov

Stroj

stroj-a

stroj-ov

Žena

žen-y

ž-i-en

Ulica

ulic-e

ul-í-c

Dlaň

dlan-e

dlan

Kosť

kost-i

kost

Mesto

mest-a

m-i-est

Srdce

srdc-a

s-ŕ-dc

Vysvedčenie

vysvedčeni-a

vysvedčen

Dievča

dievča-ťa

dievča-t

* néhány szó toldaléka –u lesz

 

 

 

bojim_sa_p.jpg                                            bojim_sa_m.jpg

Bojím sa pavúkov. (Félek a pókoktól.)                       Bojím sa myší. (Félek az egerektől)

 

 

 

 

spytaj_sa.jpg                                                             books.jpg

Opýtajme sa učiteľa! (Kérdezzük meg a tanártól!)               Nedotýkaj sa kníh! (Ne érj hozzá a könyvekhez!)

 

 

 

 

zlaknut_sa.jpg

Zľakla som sa ťa! (Megijedtem tőled!)

 

 

Figyelem!

HÍMNEM: RAGOZÁSI MINTA: CHLAP

Előfordul, hogy a ragozásnál a főnév utolsó magánhagzóját elhagyjuk. Példa:
Chlapec – chlap0ca
Otec – ot0ca

 

 

Ez nem érvényes, ha az utolsó magánhangzó hosszú. Példa:
Pekár – pekára
Lekár – lekára

 

 

Vannak olyan esetek, amikor a rövid magánhagzót sem hagyhatjuk el, mert különben a szavat nem tudnánk kiejteni. Példa:
Učiteľ – učiteľa
Riaditeľ – riaditeľa

 

 


Nézzük a legnehezebbet!

TÖBBES SZÁM: RAGOZÁSI MINTÁK: ŽENA, ULICA, MESTO

 

Hogyan ragozzuk a főneveket ezen minták szerint többes számban? Kicsit bonyolult, de nem lehetetlen elsajátítani. Az utolsó magánhangzót elvesszük, és az előtte lévő magánhangzóból hosszút csinálunk vagy kettőshangzóvá alakítjuk át.

 

 

- ha I-, U-, Y- vagy A-betű az utolsó előtti magánhangzó:

mama - mám0 (anya)
kniha - kníh0 (könyv)
tabuľa – tabúľ0 (tábla)

 

 

- ha E-betű az utolsó előtti mássalhangzó, kettőshangzót csinálunk belőle:
pero – pier0 (toll)
dvere – dvier0 (ajtó)

 


- ha O-betű az utolsó előtti mássalhangzó, vagy röviden hagyjuk, vagy ô betűvé alakítjuk át:
budova – budov0 (épület)
stopa – stôp0 (nyom)

 


- ha mássalhangzó csoportra végződik a szótő, ie kettőshangzót teszünk az utolsó mássalhangzó elé:
zásuvka – zásuviek (fiók, konnektor)
policajtka – policajtiek (rendőrnő)

 


TÖBBES SZÁM: RAGOZÁSI MINTA SRDCE

 

Ezeknél a szavaknál a mássalhangzóból csinálunk egy hosszút (már amelyikből lehet – ilyenek az L és az R mássalhangzók: L=Ĺ; R=Ŕ)

 

Prsia – pŕs (mellek)
Srdcia – sŕdc (szívek)

 

 

 

 

exercise.jpgGYAKOROLJUNK!

 

 

 

MELLÉKNEVEK

 

EGYES SZÁM

     
mintahímnem: élőhímnem: élettelennőnemközépnem
peknýpeknéhopeknéhopeknejpekného
cudzícudziehocudziehocudzejcudzieho
pávípáviehopáviehopávejpávieho
matkinmatkinhomatkinhomatkinejmatkinho
otcovotcovhootcovhootcovejotcovho
     
  

 

TÖBBES SZÁM

  
mintaösszes nem   
peknýpekných   
cudzícudzích   
pávípávích   
matkinmatkiných   
otcovotcových 

 

 

exercise.jpgGYAKOROLJUNK!

 

 

 

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK

SZEM. NÉVMÁSOKEGYSZERŰ MONDATBAELÖLJÁRÓ MÖGÉKIHANGSÚLYOZVA
JAmamňamňa
TYťatebateba
ONhonehojeho/neho
ONAjejnejjej/nej
ONOhonehojeho/neho
MYnásnásnás
VYvásvásvás
ONIichnichich/nich
ONYichnichich/nich

 

Az első oszlopban azon elöljárók vannak, amelyeket egy sima, egyszerű mondatban használunk.

Példa:

Bojím sa ho. (Juraja) - Félek tőle. (Jurajtól)
Nedotýkaj sa ich (obrazov). Ne érintsd meg őket. (képeket)

 

A második oszlopban azon személyes névmások vannak, amelyeket elöljárók mögé teszünk. Tehát, ha van elöljárónk, a második oszlopot kell figyelni.

Példa:

Čo od neho čakáš? - Mit vársz tőle?


 
A harmadik oszlopban lévő névmásokat akkor használjuk, amikor hangsúlyozni szeretnénk a mondanivalónkat.

Példa:

Bojím sa jeho, nie Juraja! - Tőle félek, nem Jurajtól!
Mňa sa spýtaj, nie učiteľa! - Tőlem kérdezd meg, ne a tanártól!

 

 

exercise.jpg gyakoroljunk!