Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Doplňovačka


Cvičenie na: pamäť, slovná zásoba

Čas: 15 minút

Materiál: kópia básne pre vás, jedna kópia textu so slovesami pre dvoch študentov, jedna kópia textu s podstatnými menami a zámenami pre dvoch študentov, jedna kópia zvyšných slov pre dvoch študentov

 

1. Povedzte študentom, že im prečítate krátku báseň. Požiadajte ich, aby napísali všetky kľúčové slová, ktoré pri čítaní zachytia. Po prečítaní básne budú mať za úlohu zrekonštruovať báseň, ktorú počuli, tak presne ako sa len dá. Povedzte študentom, že báseň prečítate iba raz (ak toto cvičenie robíte prvý krát, báseň môžete prečítať dvakrát).

 

2. Po prečítaní básne im dajte pár minút na zapísanie slov. Potom im ponúknite buď všetky slovesá z básne, všetky podstatné mená a zámená alebo zvyšok slov. Tých, ktorí si vybrali napríklad slovesá, posaďte vedľa seba atď. Rozdajte texty na doplnenie.

 

3. Po skončení doplňovania v malých skupinkách im dovoľte, aby sa podelili o svoje slová s ostatnými, aby ste tak zvýšili šancu na správne doplnenie všetkých slov.

 

4. Po skončení práce poproste študenta, aby celú báseň napísal na tabuľu a rozdajte kópie textu každému študentovi.

 

Poznámka:

Text by nemal byť veľmi ťažký, mal by obsahovať slová, ktoré by žiaci na danom stupni jazyka mali ovládať, prípadne o malý stupeň vyššie. Výber básne by mal byť zaujímavý pre danú vekovú skupinu, aby študenti mali väčšiu chuť spolupracovať. Báseň sa tiež môže zameriavať na precvičenie gramatiky, napríklad podmieňovacieho spôsobu alebo stavových slovies a pod.

Ja obyčajne oželiem básne od veľkých básnikov a radšej sa sústreďujem na slová pesničiek, ktoré danú generáciu môžu zaujímať. Je to však na vás a na znalostiach vašich študentov. V prílohe si môžete stiahnuť voľný preklad úvodu pesničky od Rihanny. Podľa potreby text skráťte.


doplnovacka.pdf