Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

elöljárók

 

Mik az elöljárók?

- főnevek, melléknevek, személyes névmások és számnevek előtt állnak

- megnevezések közötti kapcsolatot fejezünk ki velük

 

 

Hogyan kapcsolódnak az esetekhez?

 

Alanyeset

(nominatív)

Elöljáró nélkül

 

Birtokos eset

(genitív)

okolo (körül)

bez (nélkül)

do (-ba/be)

mimo (kívül)

miesto (helyett)

od (-tól/től)

okrem (kívül, kivéve)

z/zo (-ból/ből)

vedľa (mellett)

 u (kinél)

Okolo domu (ház körül)

Bez mamy (anyu nélkül)

Do školy (iskolába)

Mimo mesta (városon kívül)

Miesto Juraja (Juraj helyett)

Od otca (apától)

Okrem pondelka (hétfőt kivéve)

Z domu (házból)

vedľa postele (ágy mellett)

u zubára (fogorvosnál)

Részeshatározó eset

(datív)

k/ku (-hoz/hez)

kvôli (miatt)

napriek (ellenére)

naproti (szemben)

proti (ellen)

K lekárovi (orvoshoz)

Kvôli chorobe (betegség miatt)

Napriek chorobe (betegség ellenére)

Naproti škole (iskolával szemben)

Proti učiteľom (tanárok ellen)

 

Tárgyeset

(akuzatív)

Cez (át, keresztül)

Medzi (közé)

na (-ra/re)

nad (felé)

pod (alá)

pre (részére, számára)

pred (elé)

o (múlva)

o (-val/vel)

v

Cez stenu (a falon keresztül)

Medzi stromy (fák közé)

Na stôl (asztalra)

Nad televízor (TV felé)

Pod stoličku (szék alá)

Pre mamu (anyu részére)

Pred počítač (számítógép elé)

O hodinu (1 óra múlva)

o poschodie vyššie (1 emelettel feljebb)

v utorok, v stredu (kedden, szerdán)

Elöljárós eset

(lokál)

na (-on/en/ön)

o (ról/ről)

o (-kor)

po (után, múlva)

pri (mellett)

v/vo (-ban/ben)

Na stole (asztalon)

O láske (szerelemről)

o šiestej (6-kor)

Po 10-ich rokoch (10 év után)

Pri potoku (folyó mellett)

V dome (házban)

Eszközhatározó eset

(inštrumentál)

medzi (között)

nad (felett)

pod (alatt)

pred (előtt)

s/so (-val/vel)

za (mögött)

Medzi stromami (fák között)

Nad televízorom (TV felett)

Pod posteľou (ágy alatt)

Pred počítačom (számítógép előtt)

S mamou (anyuval)

Za stoličkou (szék mögött)

 

 

Nézzünk néhány példát:

 

na_stole.jpg           za_domom.jpg           medzi.jpg

pes je NA stole           pes je ZA domom           pes je MEDZI ženami

 

 

pred_domom.jpg                               pod_stolom.jpg

pes je PRED domom                           pes je POD stolom

 

 

 

A folyékony kiejtés miatt néhány elöljáróhoz (leggyakoribbak: z, k, v, s) o-t vagy u-t teszünk. Ez akkor fordul elő, ha az elöljárót követő szó egyforma vagy hasonló mássalhangzóval vagy mássalhangzó csoportal kezdődik.

 

Példa:

dentist.jpg                               kadernik.jpg

Idem k zubárovi.                                      Idem ku kaderníčke.

 

 

z__futbaloveho_stadionu.jpg                               zo_skoly.jpg

Idem z futbalového štadióna.                     Idem zo školy.

 

v_lese.jpg                              vo__vani.jpg

Som v lese.                                   Som vo vani.

 

mom.png                              so_zuzou.jpg

Idem s mamou.                            Idem so Zuzou.