Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Hry so slovíčkami

 

Viem, že na učenie nových slov na hodine nezostáva veľa času. Ak predsa, prinášam vám niekoľko rád, ktoré študentom uľahčia zapamätanie si nových slov na hodine.

 

1. Na začiatku hodiny na tabuli vždy vymedzite priestor pre cudzie slová. Túto časť počas hodiny nikdy nezotierajte. Študenti takto budú mať slová stále na očiach.

 

2. Neznáme slová alebo výrazy neprekladajte, ak to len nie je nevyhnutné. Vysvetlite ich a dovoľte študentom, aby našli preklad oni sami. Povedzte im príklad, použite slovo vo vete, synonymum a pod. Slovo si zapamätajú oveľa lepšie, ak naň prídu oni sami a počúvaním vášho vysvetlenia si cibria schopnosť porozumieť slovenskému slovu.

 

3. 10 minút pred koncom hodiny napíšte všetky slová na osobitné papieriky. Nechajte študentov, aby si z papierikov vybrali jeden a slovo na papieri vysvetlili. Študent, ktorý vysvetľuje, sa pokojne môže pozrieť do svojich poznámok. Ostatní hádajú, o ktoré slovo sa jedná, do poznámok sa pozrieť nemôžu, ale na tabuli ešte stále vidia všetky slová (samozrejme bez prekladu).

 

4. Ak ste na hodine mali nejaký text, alebo ste niečo počúvali, študenti môžu pomocou slovíčok na tabuli tento text prerozprávať. Slová nemusia použiť v poradí a dovoľte im, aby sa pozreli do svojich poznámok. Použité slovo na tabuli prečiarknite. Už sa viac použiť nemôže.

 

5. Na konci hodiny je dobré zopakovať si všetky slová, ktoré ste s nimi prebrali. Prejdite všetky slová na tabuli tak, že začnete jedno vysvetľovať a študenti musia zakričať, ktoré vysvetľujete. Po uhádnutí slovo zotrite a takto pokračujte, až kým nebudú všetky zotreté.

 

6. Povedzte študentom, že dostanú 3-5 minút na to, aby sa nové slová naučili. Zatiaľ tieto slová napíšte na zvláštne papieriky a nechajte študentov, aby si vybrali jeden/alebo aj viac. Na tabuľu napíšte nadpis príbehu, napr. Prvé stretnutie Zuzy a Roberta. Zoberte papier, najlepšie formát A4, a vysvetlite študentom, že zo slov, ktoré dostali, musia poskladať príbeh s názvom, ktorý je na tabuli. Prvý študent napíše vetu na svoje slovo na papier a papier preloží tak, aby ho nasledujúci študent nevidel. Ďalší študent tiež napíše svoju vetu a papier preloží atď. Táto hra sa najlepšie hrá s maximálne piatimi žiakmi, aby sa ten, kto práve nepíše, nenudil. Ak máte väčšiu triedu, rozdeľte ju na polovicu. Zo slovíčok v tomto prípade musíte spraviť dvojnásobok, aby obe skupiny mali všetky slová k dispozícii. Nadpis príbehu môže zostať rovnaký pre obidve skupiny. Nikdy by som si nebola myslela, že táto hra bude taká populárna. Naozaj odporúčam! 

 

7. 15 minút pred koncom hodiny povedzte študentom, že dostanú 3-5 minút na to, aby sa nové slová naučili. Triedu potom rozdeľte na dve skupiny a zahrajte si piškvorky. Podrobnosti TU.

 

8. Pár minút pred koncom hodiny, keď je pravdepodobné, že študenti zhruba ovládajú nové slovíčka, sa zahrajte na psychológa. Povedzte študentom, aby si zatvorili oči a povedali prvé, čo im napadne, keď vyslovíte slovo. Možno budú najprv v rozpakoch, ale ak ich budete pobádať, že tu neexistuje správne a nesprávne slovo, uvidíte, že sa rozbehnú a budú pokrikovať jeden cez druhého. Nech vás ich výkriky nevyvedú z tempa. Slová vyslovujte v rovnakých intervaloch. Táto hra pomáha, aby si nové slová zafixovali.  Ak si v hlave spravia asociáciu alebo konkrétny obraz na dané slovo, je pravdepodobnejšie, že si ho budú pamätať.

 

9. Vyberte dvoch študentov a povedzte im, že budú hrať hru „rýchla smrť”. To znamená, že prvý študent začne a povie jedno slovo, ktoré bolo predtým napísané na tabuli. Druhý tiež atď, až kým jeden z nich už nebude vedieť ďalšie slovo. Ak druhý študent bude vedieť povedať ešte jedno slovo, vyhráva.

 

Ps: Tieto cvičenia sú vhodné aj na začiatok hodiny. Zopakujete si slovíčka, ktoré ste prebrali na predchádzajúcej hodine.