Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Kereskedelmi feltételek

magyarul

Általános kereskedelmi feltételek (ÁKF)1. A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA
1.1. Jelen Általános kereskedelmi feltételek a vevő és a Szlovákul Játékosan Polgári társulás (székhelye: Malá 14, 929 01 Dunajská Streda, Azonosító száma: 42294363, a továbbiakban „Szlovákul Játékosan PT") jogait és kötelességeit szabályozzák a www.szlovakuljatekosan.sk honlapon elhelyezett e-boltban kötött adásvételi szerződéseknél.

2. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK LÉTREJÖTTE
2.1. Az adásvételi szerződés – amely alapján a Szlovákul Játékosan PT elvégzi a megrendelt szolgáltatást (a továbbiakban „adásvételi szerződés”) – a megrendelő kötelező érvényű megrendelésének minősülő adásvételi szerződés (a továbbiakban „adásvételi szerződés”) megkötésére tett javaslata, és a szerződéskötésre tett javaslat elfogadásával jön létre Szlovákul Játékosan PT részéről.
2.2. Javaslat szerződés megkötésére (megrendelés). A szerződés megkötésének javaslata a megrendelő Szlovákul Játékosan PT címzett megrendelése. A megrendelés a www.szlovakuljatekosan.sk/skype_orak internetes honlapon lévő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével valósulhat meg.

2.3. A megrendelés az alábbi kellékeket is tartalmazza:
1. a vevő nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy megismerte az általános kereskedelmi feltételeket, amelyek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és teljes mértékben egyetért ezzel,
2. feltétel nélküli jóváhagyását adja személyes adatai feldolgozására és felhasználására, a személyes adatok védelméről szóló 428/2002 Z.z. számú törvény értelmében a NÍLA társaság belső használatára,
3. a vevő nyilatkozatát, hogy minden általa feltüntetett adat valós.

2.4. A megrendelés megszűnése
1. A megrendelés automatikusan megszűnik, ha a megrendelőlap elküldését követő 3 munkanapon belül nem érkezik be a megrendelt szolgáltatásért járó díjfizetés.


3. A megrendelés kötöttsége és az időpont kötelező érvényű foglalása
A megrendelés az alábbi pontok teljesülése után válik kötelezővé:
3.1. A szolgáltatást a megrendelő kiegyenlítette, banki átutalással vagy a Szlovákul Játékosan PT bankszámlájára történő befizetéssel.
3.2. Ha a Szlovákul Játékosan PT nem érkezett be a megrendelt szolgáltatásért járó díjfizetés az azt megelőző napon, melyen a szolgáltatás elvégzésére kötelezettséget vállaltak, a Szlovákul Játékosan PT jogosult bekérni az átutalási megbízás másolatát, vagy megszüntetheti a megrendelést.
3.3. A díjfizetés a Szlovákul Játékosan PT bankszámlájára történő beérkezése után a megrendelő írásos igazolást kap a Szlovákul Játékosan Polgári társulástól arról, hogy a megrendelés kötelező érvényűvé vált, vagyis a képzési időpontot lefoglalták. A Szlovákul Játékosan PT hallgatása vagy tétlensége nem jelenti a megrendelés elfogadását.


4. Elállás a kötelező érvényű megrendeléstől
4.1. A kötelező érvényű megrendelés felmondása a Szlovákul Játékosan PT részéről az alábbi esetekben lehetséges:
4.1.1. Elutasítás a Szlovákul Játékosan PT részéről. Az elutasítás okairól a Szlovákul Játékosan PT-nek tájékoztatnia kell a megrendelőt, mégpedig írásban, e-mailen keresztül.
4.1.2. A szolgáltatásért járó díjfizetés vagy a díjfizetés igazolásának elmulasztása az azt megelőző napig, melyen a szolgáltatás elvégzésére kötelezettséget vállaltak.

4.2. A Szlovákul Játékosan PT köteles a szolgáltatás ellenértékét visszafizetni banki átutalással a megrendelő számlaszámára jelen Kereskedelmi feltételek 4.1. pontja értelmében, éspedig a kötelező érvényű megrendelés felmondásától számított 7 napon belül, ha a megrendelővel nem állapodnak meg másként.

4.3. A kötelező érvényű megrendelés felmondása a megrendelő részéről csak a Szlovákul Játékosan PT történő közös megállapodás után lehetséges. Ilyen esetben a Szlovákul Játékosan PT jogosult a megrendeléséért fizetett összeg 25 %-át megtartani, és a fennmaradó 75 %-ot visszafizetni banki átutalással a megrendelő számlaszámára, mégpedig a megrendelés felmondásának napját követő 7 napon belül, ha a felek nem állapodtak meg másként.

4.4. A kötelező érvényű megrendelés akkor tekinthető megszűntnek, ha azt a megrendelő vagy a Szlovákul Játékosan PT e-mail révén írásban kéri annak megszüntetését.

4.5. A kötelező érvényű megrendelés az ennek felmondásról szóló írásos kérelem elküldése napján szűnik meg.


5. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
5.1. A megrendelés Szlovákul Játékosan PT az e-bolton történő elküldésének feltétele a megrendelő beleegyező nyilatkozata jelen ÁKF-kel, illetve a megrendelő beleegyező nyilatkozata a személyes adatai feldolgozására a személyes adatok védelméről szóló 428/2002 Z.z. számú törvény 4.§ 1. bekezdés a) pontja értelmében.
5.2. A Szlovákul Játékosan PT a természetes vagy jogi személyek, vagyis a megrendelők személyes adatait az adásvételi szerződés megkötése és az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése céljából kezeli; Elsősorban a számlák kiállítására és a megrendelések ügyintézésére használja. A Szlovákul Játékosan PT felelősséget vállal azért, hogy a megrendelő által átadott személyes adatokat nem használja más célokra, és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyeknek.
5.3. A Szlovákul Játékosan PT az alábbiakra kiterjedően kezeli a természetes személyek személyes adatait: vezetéknév, név, lakóhely, e-mail cím, számlázási cím, kapcsolattartó telefonszám és a skype felhasználó név.
5.4. A Szlovákul Játékosan PT az alábbiakra kiterjedően kezeli a jogi személyek személyes adatait: a jogi személy elnevezése, számlázási címe, Azonosító száma, Közösségi adószáma, a megrendelő vezetékneve és neve, ennek e-mail címe, kapcsolattartó telefonszáma és a skype felhasználó neve.
5.5. Amennyiben a megrendelő a regisztrációkor vagy az áru megrendelésekor bejelöli, hogy egyetért a www.szlovakuljatekosan.sk honlappal kapcsolatos aktuális ajánlatok és más kereskedelmi információk továbbításával, ezeket a Szlovákul Játékosan PT arra az e-mail címre küldi, amelyet a regisztrációkor vagy az áru megrendelésekor feltüntetett. Az aktuális ajánlatok és a kereskedelmi információk küldésének felfüggesztését a megrendelő bármikor kérheti e-mail formájában.
5.6. Biztosítom Önt, hogy a személyes adatait a legszükségesebb mértékben, biztonságosan és professzionálisan kezelem, és nem történik meg ezek kiszivárgása, illetve a velük való visszaélés sem. Semmi esetben sem adom át harmadik személyeknek.
5.7. A személyes adatok feldolgozásának célja:
1. Adóügyi bizonylat – számla kiállítása az általános forgalmi adóról szóló 222/2004 Z.z. számú törvény 71.§ 2. bekezdése b) pontja értelmében.
2. A megrendelés visszaigazolása, a szolgáltatás díjfizetése, a szolgáltatás nyújtása
3. Az e-bolt révén regisztrált személyek nyilvántartása,
4. A megrendelések és az adásvételi szerződések nyilvántartása az esetleges reklamációk kezelésére,
5. Az aktuális ajánlatok és a kereskedelmi információk elküldése elektronikus levelezés (e-mail) révén kizárólag a címzett beleegyezésével.