Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Konverzačné hry

 

 1.    KOCKY

Kocky sú skvelá pomôcka na hodinách a dajú sa využiť aj pri konverzačných cvičeniach, skloňovaní, časovaní. Predlohu na kocky si môžete stiahnuť tu:

http://printables.atozteacherstuff.com/435/cube-pattern/Príklad použitia: precvičovanie skloňovania

Vystrihnite a zlepte dve kocky  - na jednu napíšte názvy vecí v triede, napríklad stôl, stolička, okno a podobne. Na druhú kocku napíšte predložky, ktoré chcete precvičiť. Napríklad pred, pod, za atď.
Rozdeľte triedu do dvojíc. Jedna z dvojice hodí obe kocky a vytvorí pre druhého študenta príkaz, ktorý obsahuje obe slová. Napríklad: Polož knihu pod stôl! Druhý študent musí príkaz splniť.  2.    Zisti rozdiely

Je to jedna z mojich obľúbených cvičení na začiatok hodiny, prostredníctvom ktorej rozvíjate dve zručnosti: konverzačné a tiež schopnosť sústrediť sa.
Na internete nájdete množstvo obrázkov, 2 odkazy hneď tu:

https://www.caped.com/news/2011/07/05/can-you-find-the-differences/

http://letterstorob.com/wp-content/uploads/2010/08/find-the-10-differences.jpg

 

 

3.    Povedz mi príbeh!

Je to skvelá možnosť, ako primäť žiakov rozprávať. Vytlačte si hru v spodnej časti alebo si vytvorte vlastnú. Rozdeľte triedu do dvojíc a každej dvojici dajte dve figúrky (postačia aj gombíky alebo lentilky), jednu mincu a jednu hraciu plochu. Hráči hádžu mincu a pomocou nej sa posúvajú po hracej ploche: ak padne hlava, posunú sa o jedno políčko, ak písmo, tak o dve. Hráči budú rozprávať príbeh tak, že do svojho rozprávania zahrnú aj obrázok na danom políčku. Ak druhý hráč hodí mincu a stúpi na rovnaké políčko ako jeho spoluhráč, príbeh môže rozviť. Vyhráva ten, kto prvý stúpi na políčko koniec a môže príbeh podľa vlastnej fantázie dokončiť.

kde_bolo_jatek.xlsx

 

4.    To je život!

Občas sa stretávam so žiakmi, ktorí o sebe neradi rozprávajú. Ak učíte vo väčšej triede alebo žiakov, ktorí sa ešte nepoznajú, určite tento problém poznáte. Pomôžte im kartičkami, na ktorých sú uvedené vymyslené udalosti zo života.

Dvojiciam alebo trojiciam dajte balíček kariet a povedzte im, aby si jednu vytiahli a prečítali nahlas. Ostatní zo skupiny sa pokúšajú dozvedieť niečo viac o danej udalosti pomocou otázok. Každá skupina sa potom môže rozhodnúť, ktorá udalosť bola najprekvapivejšia a porozprávať o nej celej triede.

Karty si môžete stiahnuť tu alebo si vytvorte vlastné. Takéto karty používam napríklad aj na precvičovanie budúceho času: Študenti sú u veštkyni, ktorá si ťahá kartu a prečíta udalosť, ktorá sa stane danému študentovi. Študent sa pýta na detaily, aby sa o udalosti dozvedel čo najviac, a veštkyňa improvizuje.

 

to_je_zivot.xlsx

 


5.    Ordinuje psychológ!

Skvelá hra na precvičovanie modálnych slovies a podmieňovacieho spôsobu.  Na kartičky napíšte problémy, s ktorými sa vaši študenti môžu stretnúť. Môžu to byť problémy ohľadom učenia, agresívneho spolužiaka, nedostatku motivácie a pod. Študenti si potom striedavo ťahajú kartu a ostatní sa snažia poradiť mu pomocou slovies ako: „mal by si“, „mohol by si“, „musíš“ a pod.

 

6. Život je divadlo!

Veľmi obľúbená hra medzi mojimi žiakmi. Sú to vlastne situačné hry zo známych rozprávok alebo filmov. V prílohe je rozprávka Červená čiapočka, ktorú hrávam na precvičovanie časovania slovies (hlavne prítomného času) a následne na rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby.

 

Triedu rozdeľte do dvojíc a rozdajte dvojici rozprávku postrihanú tak, aby každý z nich dostal zo scénok jednu časť.

Prvý krok: Študent musí doplniť do textu chýbajúce slovesá v správnom tvare.

Druhý krok: Keď sú obaja hotoví, zahrajú scénku podľa inštrukcií v texte.

 

cervena_ciapocka.doc

 

 

Želám vám veľa zábavy na hodine! :)