Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ragozási minták

 

A legtöbb nyelvben a főnevek, és a melléknevek ragozhatók. Ilyen a magyar és a szlovák nyelv is. Jellemző alaktani kategóriái viszont nem azonosak. Szlovák nyelvben ezek a szám, eset és nem, de a magyar nyelvben ezek közül hiányzik a nem.

 

Tehát ha ragozni szeretnénk egy bizonyos szlovák szavat, először is el kell döntenünk, milyen nemben van a szó. A szavak végződése gyakran jelzi a nemüket (-a végződésű szavak gyakran nőneműek, más magánhangzóval, mint pld. -o, -e végződő szavak semleges neműek), máskor a nemük a jelentéskörük alapján jósolható meg kisebb-nagyobb bizonyossággal. Bizonyos esetekben viszont egyenként kell elsajátítani őket.

 

 

Nemek

- nőnem (žena, mama, práca, Zuzana, myš (egér)...)

- hímnem (otec, brat, Juraj, kamionista (kamionsofőr)...)

- semleges nem (pero, písanie, telo (test), more (tenger))

 

Minden nemben legkevesebb négy minta* közül választhatunk.

 

 

Főnevek ragozási mintái

 

hímnemélő

mássalhangzóra vagy -o-ra végződő főnevek

mássalhangzóra végződő állat megnevezések egyes számban

chlap
-a-ra végződő főnevekhrdina
élettelen

kemény vagy semleges mássalhangzóval végződő főnév

kemény vagy semlegesmássalhangzóval végződő állat megnevezések többes számban

dub

lágy mássalhangzóval végződő főnév

lágy mássalhangzóval végződő állat megnevezések, de csak többes számban!

élettelen főnevek, amelyek végződései: -el, -ár, -er, -ier, ál

stroj
nőnem

magánhangzóra

végződő szavak

az -a előtt egy kemény vagy semleges mássalhangzó állžena
az -a előtt lágy mássalhangzó állulica

mássalhangzóra

végződő szavak

többes számban -e betűre végződnek dlaň
többes számban -i betűre végződnekkosť
semleges nem -o- ra végződő főnevekmesto
-e-re végződő főneveksrdce
-ie-re végződő főnevekvysvedčenie
-a vagy -ä-re végződő főnevekdievča

 

 


kemény mássalhangzók: d t n l g k h ch
lágy mássalhangzók: ď ť ň ľ dž č š ž dz c j
semleges mássalhangzók: b m p r s v z f

 

 

 

Nézzünk néhány példát:

konyv.png                                         ujj.jpg

 

kniha - vzor žena                                                      prst - vzor dub

Megállapítottuk, hogy a szó nőnemben van,                    Megállapítottuk, hogy a szó hímnemben van,

magánhangzóra végződik és a magánhangzó                  élettelen, és kemény mássalhangzóra végződik.

előtt egy kemény mássalhangzó van.

 

 

kiraly.jpg                                         kulcs.jpg

 

kráľ - vzor chlap                                                         kľúč - vzor stroj

- hímnem, élő és mássalhangzóra végződik                      hímnem, élettelen, lágy mássalhangzóra végződik

 

 

foka.jpg                                         fokak.jpg

 

tuleň (fóka) - vzor chlap                                         tulene (fókák) - vzor stroj

- hímnem, állat megnevezés,                                       - hímnem, állat megnevezés,

mássalhangzóval végződik, egyes szám                          lágy mássalhangzóval végződik, többes szám

 

 

 

papier.jpg                                       bicikli.jpg

 

papier (papír) - vzor stroj                                        bicykel (kerékpár) - vzor stroj

- hímnem, -ier-re végződik                                           - hímnem, -el-re végződik

 

 

 

Többes számú főnevek

Ezek olyan főnevek, amelyek egy tárgyra utalnak, az alakjuk mégis többes számban van. Ezeknél természetesen nem létezik egyes szám.

 

 

Többes számú főnevek ragozási mintái

végződés egyes számbanvégződés: egyes szám, elöljárós eset nemminta
-y (Piešťany)-och (v Piešťanoch, v kúpeľoch)hímnemdub
-e (kúpele)hímnemstroj
-y (Tatry)-ách, -ach (v Tatrách), -iach (v nohaviciach)nőnemžena
-e (nohavice)nőnemulica
-á, -a (pľúca) semlegesmesto
-ia (prsia) semlegessrdce

 

 

 

 

exercise.jpg GYAKORLÁS

 

 

 

MELLÉKNEVEK

A melléknevek azonosulnak a mögöttük álló főnevek neméhez.

 

 

EGYES SZÁM

NEMVÉGZŐDÉSPÉLDA
NŐNEMá/apekná ulica
HÍMNEMý/ypekný dom
   
SEMLEGES NEMé/epekné auto

 

 

TÖBBES SZÁM

NEMVÉGZŐDÉSPÉLDA
NŐNEMé/epekné ulice
HÍMNEM: ÉLŐí/ipekní muži
HÍMNEM: ÉLETTELENé/epekné domy
SEMLEGES NEMé/epekné autá

 

 

 

A mellékneveknél 5 ragozási mintát ismerünk a szlovák nyelvben, és ezek a következők: pekný, cudzí, páví, matkin, otcov

Pozitív hír, hogy a melléknevek többségét a pekný minta szerint ragozzuk. De nézzük őket egyenként:

 

 

 

pekný

Ide azok a melléknevek tartoznak, amelyek utolsó mássalhangzója kemény vagy semleges. Ezeknél a mellékneveknél nem mehet egymás után két hosszú magánhangzó. Ha a szótőben már eleve van egy hosszú magánhangzó, a szó végén a magánhangzó rövid lesz (pld: smiešny - nevetséges).

példák: chladný (hűvös), milý (kedves), dlhý (hosszú), zimný (téli), letný (nyári)

 

 

cudzí

Ide azon melléknevek tartoznak, amelyek utolsó mássalhangzója lágy. Ezeknél a mellékneveknél sem mehet egymás után két hosszú magánhangzó.

példák: domáci (házi), horúci (forró), svieži (friss)

 

 

páví

Leegyszerűsítve, ide olyan állati eredetű főnevekből képződött melléknevek tartoznak, amelyek sokszor valamilyen birtokos viszonyt fejeznek ki a mögöttük lévő főnévvel, vagy valamilyen étel megnevezései. A melléknév utolsó mássalhangzója lágy. Ezeknél a mellékneveknél már lehet egymást követően két hosszú magánhangzó.

példák: vtáčie hniezdo (madárfészek, tehát birtokos: a madárnak a fészke), srnčí guláš (őz gulyás)

 

 

matkin

Ide olyan melléknevek tartoznak, amelyeket nőnemű főnevekből képeztünk, és mindig valamilyen birtokos viszonyt fejeznek ki a mögöttük lévő szóval.

Példák: Zuzin brat (Zuza bátyja vagy Zuzának a bátyja), spolužiačkina sestra (osztálytársnőm nővére), kamarátkin otec (barátnőm apja)

 

 

otcov

Ide azok a melléknevek tartoznak, amelyek hímnemű főnevekből képződtek, és mindig birtokos viszonyt fejeznek ki a mögöttük lévő szóval.

példák: otcova sestra (apum nővére), bratov pes (bátyám kutyája)

 

 

 

Haa bármilyen kérdésed van, bátran jelentkezz az info@szlovakuljatekosan.sk email címre és szívesen válaszolok bármilyen kérdésedre. Jó tanulást!

 

 

 

 

.