Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó eset

 

DATÍV

KOMU? ČOMU?

 

 

 

Mikor használjuk a részeshatározó esetet?

 

1. Ha részeshatározó esethez kapcsolódó elöljáró van a szó előtt – többet erről a témáról itt
2. Ha a főnév részeshatározó esetben kapcsolódik az igéhez elöljáró nélkül (ezeket az igéket meg kell tanulni)

 

 

 

Nézzünk a leggyakoribb igéket, amelyek ezzel az esettel kapcsolódnak elöljáró nélkül:

Blahoželať, gratulovať – gratulál

Čudovať sa komu, čomu – csodálkozik vkin, vmin

Ďakovať, poďakovať sa– köszön, megköszön

Dôverovať komu – bízik vkiben

Ospravedlňovať sa, ospravedlniť sa komu – elnézést kér vkitől

Páčiť sa – tetszik

Patriť – tartozik

Platiť, zaplatiť – fizet, megfizet

Podobať sa – hasonlít

Pomáhať, pomôcť – segít

Radiť – tanácsol

Rozumieť, porozumieť komu, čomu – ért, megért vkit, vmit

Slúžiť – szolgál

Smiať sa – nevet

Tešiť sa – örül

Venovať sa komu, čomu – foglalkozik vkivel, vmivel

Veriť – hisz

 

 

 

FŐNEVEK

 

Ragozási minta

Egyes szám

Többes szám

Chlap

chlap-ovi

chlap-om

Hrdina

hrdin-ovi

hrdin-om

Dub

dub-u

dub-om

Stroj

stroj-u

stroj-om

Žena

žen-e

žen-ám

Ulica

ulic-i

ulic-iam

Dlaň

dlan-i

dlan-iam

Kosť

kost-i

kost-iam

Mesto

mest-u

mest-ám

Srdce

srdc-u

srdc-iam

vysvedčenie

vysvedčeni-u

vysvedčen-iam

Dievča

dievča-ťu

dievča-tám

 

 

Példák:

ŽENA

matka - matke, matkám; policajtka - policajtke, policajtkám; chladnička - chladničke, chladničkám

 

 

ULICA

palica (bot) - palici, paliciam; veverica (mókus) - veverici, vevericiam; kolegyňa - kolegyni, kolegyniam

 

 

DLAŇ, KOSŤ

myš - myši, myšiam; loď - lodi, lodiam; masť - masti, mastiam

 

 

CHLAP, HRDINA

otec - otcovi, otcom; syn - synovi, synom; kolega - kolegovi, kolegom

 

 

DUB, STROJ

diár - diáru, diárom; stôl - stolu, stolom; nôž - nožu, nožom

 

 

MESTO

leto - letu, letám; pero - peru, perám; meno - menu, menám

 

 

SRDCE

more - moru, moriam;

 

 

VYSVEDČENIE

perie - periu, periam; písanie - písaniu, písaniam

 

 

DIEVČA

zviera - zvieraťu, zvieratám; mača (cice) - mačaťu, mačatám

 

 

 

 

 

Példa:

gratulovat.png                                                          ospravedlnit_sa.jpg

Zagratulovala som Zuzane!                                                 Ospravedlnil som sa priateľke.

Gratuláltam Zuzának!                                                              Elnézést kértem a barátnőmtől.

 

 

 

 

 

dakovat.jpg                                                           pacit.jpg

Poďakoval som sa sestre za pomoc.                                 Davidovi sa páčia štíhle brunetky.

Megköszöntem a lánytestvéremnek a segítséget.                      Davidnak a barnahajú karcsú nők tetszenek.

 

 

 

 

 

podobat_sa.jpg                                                                 platit.jpg

 

Podobá sa Robertovi Pattinsonovi!                                       Zaplatil si čašníkom?

Robert Pattinsonra hasonlít!                                                       Kifizetted a pincéreket?

 

 

 

 

pomahat.jpg                                                           rozumiet.jpg

 

Pomáham synovi s domácou úlohou.                                    Nerozumiem chlapcom!

Segítek a fiamnak a házifeladattal.                                              Nem értem a fiúkat!

 

 

 

 

 exercise.jpggyakoroljuk a főneveket!

 

 

 

 

 

MELLÉKNEVEK

 

 

mintahímnemnőnemközépnemtöbbes szám
peknýpeknémupeknejpeknémupekným
cudzícudziemucudzejcudziemucudzím
pávípáviemupávejpáviemupávím
matkin matkinmumatkinejmatkinmumatkiným
otcovotcovmuotcovejotcovmuotcovým

 

 

 

exercise.jpggyakoroljuk a mellékneveket!

 

 

 

 

 SZEMÉLYES NÉVMÁSOK

SZEM. NÉVMÁSOKEGYSZERŰ MONDATBAELÖLJÁRÓ MÖGÉKIHANGSÚLYOZVA
JAmimnemne
TYtitebetebe
ONmunemujemu/nemu
ONAjejnejjej/nej
ONOmunemujemu/nemu
MYnámnámnám
VYvámvámvám
ONIimnimim/nim
ONYimnimim/nim

 

Az első oszlopban azon elöljárók vannak, amelyeket egy sima, egyszerű mondatban használunk.

Példa:

Daj im pokoj! - Hagyd őket békén!

 

A második oszlopban azon személyes névmások vannak, amelyeket elöljárók mögé teszünk. Tehát, ha van elöljárónk, a második oszlopot kell figyelni.

Példa:

Prišiel som iba kvôli nej. (Emme) -  Csak miatta jöttem. (Emma)

Večer idem k nemu. (k Andrejovi) - Este elmegyek hozzá. (Andrejhez)
 
A harmadik oszlopban lévő névmásokat akkor használjuk, amikor hangsúlyozni szeretnénk a mondanivalónkat. Ezek ennél az esetnél megegyeznek az elöljárós oszloppal.

Példa:

Jemu daj to pero, nie Borisovi! - Neki add a tollat, ne Borisznak!
Mne zablahoželaj, ja mám narodeniny! - Nekem gratulálj, nekem van szülinapom!

 

 

 

exercise.jpggyakoroljuk a személyes névmásokat!