Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

STOP


Gramatika: slovesné väzby. literatúra, slovná zásoba

Čas: 20 minút

Materiál: Súbor 36 kariet so slovesami a súbor 36 kariet s predložkami pre každú trojicu študentov. Karty, ktoré obsahujú slovesá, spravte väčšie ako karty s predložkami, aby bolo jasné, že sa nesmú zamiešať.

 

1. Rozdeľte triedu do trojíc. Dvaja študenti budú obracať karty a tretí bude zapisovať správnosť.

 

2. Rozdajte zamiešané súbory kariet každej trojici. Povedzte im, aby karty položili pred seba na stôl obrátené nadol, aby sa nedali prečítať. Študent obráti jednu kartu z kopy, kde sú slovesá a položí na stôl. Druhý študent tiež obráti kartu zo svojej kopy, teda z kopy s predložkami a položí na stôl vedľa prvej karty. Študenti majú za úlohu skríknuť STOP, ak si myslia, že daná predložka sa spája s daným slovesom. Ten, kto skríkne STOP prvý, dostáva bod.

 

3. Tretí študent zapisuje získané body študentov zo svojej skupiny a tiež sloveso + predložku, za ktoré bod dostali.

 

4. Vašou úlohou bude prechádzať sa medzi žiakmi a pomáhať tým, ktorí hru celkom nepochopili a urovnať prípadné nezhody medzi študentmi.

 

 

Poznámka

Táto hra sa dá aplikovať aj na iné gramatické javy a tiež na slovnú zásobu (napr. na 36 kariet sa napíšu vlastnosti a na 36 kariet slová: pozitívna/negatívna a úlohou študentov bude určiť, či je daná vlastnosť pozitívna alebo nie). Tiež si viem celkom dobre predstaviť, že by hra mohla fungovať aj na opakovanie literatúry (napr. na 36 kariet napíšete postavy literárnych diel a na 36 zase názvy literárnych diel – z jedného diela môže byť aj päť postáv, ale potom nezabudnite toto dielo uviesť na piatich kartách v druhej kope)     

 


stop.pdf