Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tárgyeset

 

AKUZATÍV

KOHO? ČO?

 

 

MIKOR HASZNÁLJUK A TÁRGYESETET?

Most már tudjuk, hogy melyik minta szerint ragozzuk a főneveket, és a mellékneveket is (ha mégsem, itt átnézheted), és azt is tudjuk, milyen elöljáró kapcsolódik az egyes esetekhez (itt átgyakorolhatod ezeket).

Lássuk hát a tárgyesetet.

 

Mikor használjuk?
1. Ha a tárgyesethez kapcsolódó elöljáró van a szó előtt – többet erről a témáról itt
2. Ha a főnév tárgyesetben kapcsolódik az igéhez elöljáró nélkül

 


A tárgyesetnél az elöljárók szoktak gondot okozni. A tárgyesethez kapcsolódnak például a medzi, nad, pod, pred stb., amelyek más esetekkel is kapcsolódnak. A tárgyesetben viszont a „hova?“ és nem a „hol?“ kérdést tesszük fel.

 

Példa:

HOVA?                                                HOL?
Pod stôl (tárgyeset) – asztal alá            pod stolom (eszközhatározó eset) – asztal alatt
nad dom (tárgyeset) – ház fölé             nad domom (eszközhatározó eset) – ház felett
Pred školu (tárgyeset) – iskola elé         pred školou (eszközhatározó eset) – iskola előtt
Na tortu (tárgyeset) – tortára                na torte (elöljárós eset) - tortán

 

Ide tartozik szintén az „o“ elöljáró, amely az elöljárós esettel is összekapcsolható. Az elöljárós esetben „-ról/-ről“ –ként fordíthatjuk, míg itt, a tárgyesetben különféle jelentéssel bír, mint például:

 

1. múlva: o päť minút (5 perc múlva), o týždeň (egy hét múlva)
2. összehasonlítás: o poschodie vyššie (egy emelettel feljebb), o niečo lepšie (valamivel jobb)

 

Ezen kívül több igéhez is kapcsolódik:
Starať sa o niekoho/niečo – törődni valakivel/valamivel
Žiadať o niekoho/niečo – kérni valakit/valamit
Prosiť o niekoho/niečo – kérni valakit/valamit
Prísť o niekoho/niečo - elveszíteni valakit/valamit

Bojovať o niekoho/niečo - küzdeni valakiért/valamiért

Zaujímať sa o niekoho/niečo - érdeklődni valaki/valami iránt

Opierať sa o niekoho/niečo - támaszkodni valakire/valamire

 

További esetek, amelyeknél a főnév tárgyesetben kapcsolódik az igéhez:

ďakovať za niekoho/niečo - köszönni valamit

byť vďačný za niekoho/niečo - hálás lenni valakiért/valamiért

byť zodpovedný za niekoho/niečo - felelős lenni valakiért/valamiért

hlasovať za niekoho/niečo - szavazni valakire/valamire

bojovať za niekoho/niečo -  küzdeni valakiért/valamiért

 

hnevať sa, sťažovať sa, myslieť, usmievať sa, pozerať sa, ukazovať... NA niekoho/niečo 

 

Főnevek

Ragozási minta

Egyes szám

Többes szám

Chlap

chlap-a

chlap-ov

Hrdina

hrdin-u

hrdin-ov

Dub

dub-0

dub-y

Stroj

stroj-0

stroj-e

Žena

žen-u

žen-y

Ulica

ulic-u

ulic-e

Dlaň

dlaň-0

dlan-e

Kosť

kosť-0

kost-i

Mesto

mesto-0

mest-á

Srdce

srdce-0

srdc-ia

vysvedčenie

vysvedčenie-0

vysvedčen-ia

Dievča

dievča-0

dievča-tá

 

 

exercise.jpg gyakoroljuk a főneveket!

 

 

 

Melléknevek

 

EGYES SZÁM

     
mintahímnem: élőhímnem: élettelennőnemközépnem
peknýpeknéhopeknýpeknúpekné
cudzícudziehocudzícudziucudzie
pávípáviehopávípáviupávie
matkinmatkinhomatkinmatkinumatkino
otcovotcovhootcovotcovuotcovo
     
  

 

TÖBBES SZÁM

  
mintahímnem: élő az összes többi:   
peknýpeknýchpekné  
cudzícudzíchcudzie  
pávípávíchpávie  
matkinmatkinýchmatkine  
otcovotcovýchotcove  

 

 

exercise.jpg gyakoroljunk!

 

 

Személyes névmások

 

SZEM. NÉVMÁSOKEGYSZERŰ MONDATBAELÖLJÁRÓ MÖGÉKIHANGSÚLYOZVA
JAmamňamňa
TYťatebateba
ONhoneho/-ňho vagy -ň*jeho/neho
ONAjuňuju/ňu
ONOhojeho/neho
MYnásnásnás
VYvásvásvás
ONIichnich vagy ne*ich/nich vagy ne*
ONYichneich/ne

 

Itt azért magyarázatra szorulnak az egyes oszlopok.

Az első oszlopban azon elöljárók vannak, amelyeket egy sima, egyszerű mondatban használunk.

Példa: Vidím ho. (Juraja) - Látom őt. (Jurajt)

Vidím ťa. - Látlak téged.

Vidím ho. (dievča) - Látom őt. (lányt)

 

A második oszlopban azon személyes névmások vannak, amelyeket elöljárók mögé teszünk. Tehát, ha van elöljárónk, a második oszlopot kell figyelni. És a csillagnál* még megkülönböztetjük, hogy a hímnem élő vagy élettelen. Ha élő, akkor egyes számban neho vagy -ňho lesz, ha pedig élettelen, akkor -ň, többes számban pedig élőnél ich vagy nich, élettelennél pedig ne.

Példa: Čakám na neho/naňho. (Juraj) - Várok rá. (Jurajra: élő)

Polož naň knihu. (stôl) - Tedd rá a könyvet (asztalra: élettelen).

Čakám na teba. - Várlak téged.

Idem cez ne. (lesy) - Keresztül megyek rajtuk. (erdőkön)

 

Itt még azért megemlíteném, hogy a "-ň" végződést olyan elöljáróknál, amelyek mássalhangzóval végződnek, mint például a "pod", "cez", meg kell toldani egy magánhangzóval.

Példa: Idem cez. (les) - Az erdőn keresztül megyek.

Daj tašku pod (stôl). - Tedd a táskát alá. (asztal)

 

A harmadik oszlopban lévő névmásokat akkor használjuk, amikor hangsúlyozni szeretnénk a mondanivalónkat.

Példa: Milujem jeho, nie Juraja! - Őt szeretem, nem Jurajt!

Čakám na neho a nie na Joža! - Őt várom, nem Jožot!

 

exercise.jpggyakoroljuk a személyes névmásokat!