Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Visszaható igék 1

 

A visszaható igék két részből állnak. Magából az igéből és egy visszaható komponensből, ami a sa vagy si. Számunkra nem mindig könnyű eldönteni, hogy melyik komponenst használjuk, mivel a magyar nyelvben nincs visszaható komponens. A szlovák nyelvben viszont ezeknek a komponenseknek többféle funkciójuk is van, ebben a szekcióban a két alap funkcióról fogunk beszélni.

 

 

1.    FUNKCIÓ:

A sa/si komponens kötelező része az igének, nélkülük az igének nincs értelme. Ezeket az igéket mindig visszaható igéknek nevezzük. Kevés olyen ige van, aminek a sa vagy a si kötelező része.

 


A leggyakoribb mindig visszaható igék SA komponenssel:


a.)   olyan igék, amelyek érzéseket fejeznek ki, vagy összefüggenek az érzésekkel:

 

smiať sa (nevetni)    smiat_sa.png

báť sa (félni),
čudovať sa (csodálkozni),
hanbiť sa (szégyenkezni), 
snažiť sa (fáradozni),
usilovať sa (igyekezni),
tváriť sa (tettetni),
radovať sa (örülni),
páčiť sa (tetszeni),
ozvať sa (megszólalni),
modliť sa (imádkozni);b.) olyan igék, amik összefüggenek a természeti jelenségekkel:


blýskať sa (villámlani),  blyskat_sa.png
mračiť sa (felhősödni),
brieždiť sa (hajnalodni),
stmievať sa (sötétedni),
zvečerievať sa (esteledni),
vyjasniť sa (kivilágosodni),

zmrákať sa (alkonyodni). zmrakat_sa.png
 

 

 
A leggyakoribb mindig visszaható igék SI komponenssel:

sadnúť si (leülni)   sadnut_si.png
 
oddýchnuť si (megpihenni),
obľúbiť si (megszeretni),
rozmyslieť si (meggondolni),
spomenúť si (emlékezni),
uvedomiť si (tudatosítani),
predstaviť si (elképzelni),
zaumieniť si (megfogadni),
všímať si (észrevenni),

ľahnúť si (lefeküdni)    lahnut_si.png
 

 
 

 2.    FUNKCIÓ:

 

A sa/si komponens nem kötelező része az igének, attól függően használjuk, hogy a cselekvés ránk hat-e vagy egy kívülálló tárgyra. Magyarázzuk meg ezt egy példán:


Každé ráno umývam auto. -Minden reggel megmosom az autót.  umyvat.png

 

Každé ráno sa umývam – Minden reggel megmosom magamat.  imyvat_sa.png

 

 

 


    
A sa vagy a si tehát a tárgy szerepét tölti be a mondatban, és azt fejezi ki, hogy a cselekvés ránk irányul: magamnak csinálok valamit. Az ebbe a csoportba tartozó igéknek tehát van jelentése sa/si nélkül is.

 

 

A sa/si-vel, mint névmással, kifejezhetjük:
a.)    a visszahatást, ami azt jelenti, hogy a cselekvés, amit végzünk, hatással van ránk. Ebben az esetben a sa/si-t helyettesíthetjük seba/sebe-vel (magamat/magamnak). Ebbe a kategóriába tartoznak a következő igék: 

 

 
SA KOMPONENSSEL:

kúpať sa (fürdeni),
česať sa (fésülködni),
holiť sa (borotválkozni),
obuť sa (cipőt felvenni),
zapísať sa (feliratkozni)
             

SI KOMPONENSSEL:  
pomôcť si (segíteni magamon),
požičať si (kölcsönkérni),
kúpiť si (venni magamnak),
objednať si (rendelni magamnak),
navariť si (főzni magamnak),
žiadať si (kérni magamnak) stb.
 

 
Môj priateľ sa holí každé ráno.- Môj priateľ holí seba každé ráno.(A barátom minden reggel borotválkozik.- A barátom minden reggel megborotválja magát.)

  holit_sa.png
 

 

 

Objednala som si pizzu.- Objednala som sebe pizzu. (Rendeltem magamnak pizzát.)

objednat_si.png
      
 

b.)    a kölcsönösséget, ami azt jelenti, hogy a cselekvés, amit végzünk, hatással van ránk is, de egy másik személyre is. Ebben az esetben a visszaható névmást kiegészíthetjük a vzájomne (kölcsönösen) kifejezéssel, vagy helyettesíthetjük a jeden druhého (egyik a másikat) kifejezéssel. Ide a következő igék tartoznak:
biť sa (verekedni egymással),
pomáhať si (segíteni egymásnak),
pozdraviť sa (üdvözölni egymást),
ubližovať si (bántani egymást),
radiť sa (tanácsot adni egymásnak),
bozkávať sa (csókolózni),
guľovať sa (hógolyózni) stb.

 


 
Mivel a cselekvés minimum két emberre hat, az igét mindig TÖBBES SZÁMBA kell tenni, pl. Videla som, že sa bozkávajú.

bozkavat_sa.png
 

Chlapci sa bijú. Chlapci sa vzájomne bijú. Chlapci bijú jeden druhého. (A fiúk verekednek. A fiúk kölcsönösen verik egymást, egyik a másikat.)

byt_sa.png
 
 

c.)    a birtokosságot (ezt csak a si visszaható névmás), méghozzá olyan igéknél, ahol az igéhez tárgy is kapcsolódik, tehát konkrétan megmondjuk, hogy a cselekvés mire hat vissza. Itt a si-t a svoje kifejezéssel helyettesíthetjük. 

 

Például: 
umyť si (zuby)- megmosni (a fogakat)
utierať si (oči)- megmosni (a szemet)
naprávať si (vlasy)- megigazítani (a hajat)
Poznám si veci.- Poznám svoje veci. (Ismerem a dolgaimat.)
Šetrím si zdravie.- Šetrím svoje zdravie.(Vigyázok az egészségemre.)

 

 

és most már gyakoroljunk! exercise.jpg