Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Bojím sa (voda). víz

Bojím sa (zvieratá). állatok

Zľakla som sa (pavúk).

Idem do (posilňovňa). konditerem

Idem z (dom). ház

Idem z (kostol). templom

Idem od (mama).

Idem nakupovať namiesto (mama).

Mám z (vnuci)veľkú radosť. Nagy örömöm van a unokáimból

Pohovka je vedľa (okná).