Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Bojím sa (myši).

Nedotýkajte sa (zásuvky).

Nedotýkajte sa (nábytok). bútor

Nedotýkajte sa (farba). festék

Zľakla som sa (pes).

Idem do (trieda). osztály

Idem zo (skúšky). vizsgák

Mám z (otec) veľkú radosť. Nagy örömöm van a gyerekekből

Mám z (rodina)veľkú radosť. Nagy örömöm van a családból

Kufor je vedľa (pohovka).