Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Bojím sa (psy).

Nedotýkajte sa (zásuvky).

Nedotýkajte sa (farba). festék

Spýtaj sa (policajtky). rendőrnők

Mám z (dcéry)veľkú radosť. Nagy örömöm van a lányaimból

Mám z (vnuci)veľkú radosť. Nagy örömöm van a unokáimból

Mám z (rodina)veľkú radosť. Nagy örömöm van a családból

Okná sú vedľa (zásuvky).

Karol sedí vedľa (dedko).

Včera som odišla zo (škola).