Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Bojím sa (policajti).

Bojím sa (voda). víz

Bojím sa (zvieratá). állatok

Bojím sa (hady). kígyók

Spýtaj sa (dedko).

Zľakla som sa (policajtky). rendőrnők

Idem do (škola).

Idem do (trieda). osztály

Idem od (mama).

Mám z (dcéry)veľkú radosť. Nagy örömöm van a lányaimból