Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Bojím sa (bratranci). unokatestvérek:fiú

Bojím sa (žaby). békák

Spýtam sa (kolegyne).

Idem do (bufet). büfé

Idem nakupovať namiesto (Jožo).

Mám z (otec) veľkú radosť. Nagy örömöm van a gyerekekből

Mám zo (sestry)veľkú radosť. Nagy örömöm van a lánytestvéremből

Mám z (výhra)veľkú radosť. Nagy örömöm van a nyereményből

Mám z (rodina)veľkú radosť. Nagy örömöm van a családból

Simona stojí vedľa (svokra). anyós