Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Bojím sa (sestra).

Bojím sa (hady). kígyók

Zľakla som sa (pavúk).

Zľakla som sa (policajtky). rendőrnők

Idem z (Budapešť).

Idem od (Martina).

Mám zo (syn)veľkú radosť. Nagy örömöm van a fiamból

Mám zo (synovia)veľkú radosť. Nagy örömöm van a fiaimból

Mám z (výhry)veľkú radosť. Nagy örömöm van a nyreményekből

Karol sedí vedľa (babka).