Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - főnevek

Bojím sa (voda). víz

Bojím sa (bratranci). unokatestvérek:fiú

Bojím sa (blesk). villám

Bojím sa (žaby). békák

Spýtam sa (mama).

Idem do (práca). munka

Idem z (park).

Mám z (dcérka)veľkú radosť. Nagy örömöm van a kislányomból

Mám z (vnuci)veľkú radosť. Nagy örömöm van a unokáimból

Mám z (výhra)veľkú radosť. Nagy örömöm van a nyereményből