Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

birtokos eset - melléknevek

Bez (domáca) úlohy mi na hodinu nechoď!

Zo (susedovo) auta niečo vyteká. (kifolyik)

To je moja sesternica z (mamina) strany.

Z (Malá) ulice sme sa presťahovali na Krátku ulicu.

Namiesto (grécke) ostrovov poďme radšej do (Vysoké) Tatier!

Z (maďarská) literatúry teraz preberáme básne Józsefa Attilu.

Okrem (Dominikin) priateľa tam bude aj jej brat.

Z (Krásna) Hôrky zostal iba popol. (hamu)

Spýtaj sa (starý) otca!

Zľakla som sa (susedov) psa!