Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - névmások

Nedotýkaj sa (ja)!

Prídem namiesto (Melindy).

Koho si sa ešte okrem (ja) spýtal?

Som do (Martina) úplne buchnutá!

Postav sa vedľa (ja)!

Úplne ti z (Marciho) šibe!

Mám z (myší) fóbiu!

Nasypala som (do jedla) príliš veľa soli.

Neskáč okolo (ohňa)!

Chodíš okolo (Betky) ako okolo horúcej kaše!