Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Birtokos eset - névmások

Nedotýkaj sa (kníh)!

Nedotýkaj sa (ja)!

Bojím sa (pavúka).

Už si leto bez (deti) neviem predstaviť.

Koho si sa ešte okrem (ja) spýtal?

Koho myslíte? (Ja)?

Úplne ti z (Marciho) šibe!

Neskáč okolo (ohňa)!

Naozaj bol celý čas u (ja)!

Som do (The Biebers) úplný blázon!