Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Elöljárós eset - melléknevek

Na (letná) dovolenke sme sa plavili loďou.

V (slovenská) televízii dávajú dobrý film.

O (Čierne) mori veľa neviem.

Stojím pri (výletná) lodi.

Ako sa vieš učiť pri (hlasná) hudbe?

Na (piesočnatá) pláži sme si postavili hrad z piesku.

Na (tmavá) oblohe bolo vidno hviezdy.

V (neďaleká) dedine je práve jarmok.

V (turistický) sprievodcovi som našiel peknú reštauráciu.

Ako sa povie hátamra púpnak v (slovenský) jazyku?