Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Elöljárós eset - melléknevek

V tvojich (domáce) úlohách sú chyby.

Kniha bola o živote v (blízka) budúcnosti (közeljövő).

Na (otcova posteľ) ležal pes.

V (osobný) vlaku sa nesmie fajčiť.

Pri (písací) stole mám smetný kôš.

Jana stojí pri (vchodové) dverách.

Klebetíme o (spolužiačkin) priateľovi. (pletykál)

Boli sme sa poobzerať v (nákupné) centre.

Na (piesočnatá) pláži sme si postavili hrad z piesku.

Študujem na (pedagogická) fakulte v Bratislave.