Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Elöljárós eset - névmások

Prečo pri (dverách) stojíš?

Klebetíme o (spolužiačkinom priateľovi).

Sedím pri (Marekovi) už od prvej triedy.

Čo v (Dušanovi) vidíš?

Buď stále pri (sestre)!

Boli sme na (lodi) už niekoľkokrát.

Píšem o (spolužiakovi) poviedku.

Mám v (sendviči) papriku a cibuľu.

Mám na (účet) iba 10 eur. (számla)

Tu čakaj pri (my), kým po teba príde mama!