Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós e. - melléknevek

Nemôžu sa všetci stať (dobrí) účtovníkmi.

Stále sa zaoberáš (zbytočné) vecami! Mindig felesleges dolgokkal foglalkozol!

Nezaoberaj sa už toľko svojimi (strapaté) vlasmi! Ne foglalkozz annyit a kócos hajaddal!

Nad (manželská) posteľou visí ich spoločná fotografia.

Pôjdeme s (Janova) mamou do kina?

Nezaoberaj sa toľko (polročné) vysvedčením! Koncom roka bude lepšie!

S (anglický) jazykom problém nemám. Len so (slovenský).

Som spokojný s (domáce) ovocím.

Nemôžeš sa podpísať (červené) perom!

Daj mi s tou (slovenská) básňou pokoj!