Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Sedeli sme v parku na lavičke medzi (kríky).

Nad (loď) krúžili vtáky. A hajó felett madarak keringtek.

Nad (televízor) visel obraz.

Cibule a zemiaky majú plody pod (zem). A hagyma és a krumpli termése a föld alatt van.

Schovával sa za (plot). A kerítés mögött rejtőzött.

Ty budeš naozaj randiť s (kolega)?

Schovávame sa pred (brat) za (autá).

Pred (sekunda) odišiel.

Pred (prázdniny) sa ešte musím tvrdo učiť.

Prečo sa podpisuješ (ceruzka)? (aláír)