Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Aj tak sa stanem (požiarnik)!

Keď budem veľká, stanem sa (speváčka).

Nehýb tou (anténa)! Odišiel obraz!

Sedeli sme v parku na lavičke medzi (kríky).

Nad (televízor) visel obraz.

Pod (posteľ) sú škatule od topánok. Az ágy alatt cipősdobozok vannak.

Krtkovia žijú pod (zem). A vakondok a föld alatt élnek.

O deviatej sa stretneme pred (lekáreň).

Už som stará, neviem hýbať (ramená).

S naším (ovocie) som spokojný.