Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Všetci sa chcete stať (policajti)?

Obyčajne večeriame pred (televízor).

Pred (hodina) si to ešte zopakuj! Az óra előtt még ismételd át!

Pôjdeme s (rodičia) na lyžovačku?

Nemocnica je za (lekáreň).

Sanitky stoja pred (pohotovosť). A mentők az orvosi ügyelet előtt állnak.

Schovávame sa pred (brat) za (autá).

Pred (prázdniny) sa ešte musím tvrdo učiť.

Pred (večera) si choďte umyť ruky!

Daj si pozor, čo povieš pred (Dominik)!