Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Nemôžem hýbať (noha).

Nezaoberaj sa (Jožo), je čudný! (Ne foglalkozz vele)

Obyčajne večeriame pred (televízor).

Schovával sa za (plot). A kerítés mögött rejtőzött.

Ty budeš naozaj randiť s (kolega)?

Schovávame sa pred (brat) za (autá).

Pred (prázdniny) sa ešte musím tvrdo učiť.

Pred (večera) si choďte umyť ruky!

Precestovala kus sveta (stop).

Prečo sa podpisuješ (ceruzka)? (aláír)