Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Ty vieš hýbať (uši)?

Potriasla (zvonček) a prišiel Dedo Mráz.

Pes ležal medzi (stromy) u susedov.

Nad (loď) krúžili vtáky. A hajó felett madarak keringtek.

Cibule a zemiaky majú plody pod (zem). A hagyma és a krumpli termése a föld alatt van.

Pred (prázdniny) sme písali test zo slovenčiny.

Pred (hodina) si to ešte zopakuj! Az óra előtt még ismételd át!

Už som stará, neviem hýbať (ramená).

Pred (večera) si choďte umyť ruky!

S naším (ovocie) som spokojný.