Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - főnevek

Keď budem veľká, stanem sa (speváčka).

Nemôžem hýbať (noha).

Potriasol (hlava).

Obyčajne večeriame pred (televízor).

Pred (hodina) si to ešte zopakuj! Az óra előtt még ismételd át!

Pred (chvíľa) tu ešte bola! Előbb még itt volt!

Uč sa angličtinu postupne, krok za (krok)! Tanuld az angolt fokozatosan, lépésről lépésre!

Neškríp (nechty) na tabuli! (ne csigorgasd a körmeidet...)

Pred (sekunda) odišiel.

S naším (ovocie) som spokojný.