Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - névmások

Všetci sa (policajti) chcete stať?

Na hodine sedím medzi (Andrejom a Matejom).

Nedovoľ, aby mal nad (ty) moc! (ne engedd, hogy hatalma legyen feletted)

S kým si chodil predo (ja)?

Stálo pred (domom) nové auto!

Chcem s (ty) hovoriť.

Prečo sa so (ja) chce stretnúť?

Večer s (spolužiakom) mám stretnutie.

Prestaň (stolom) hýbať, lebo sa prevráti!

Chceš s (my) súťažiť?