Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Eszközhatározós eset - névmások

Prečo (ja) trasieš? (rángat)

Čo je medzi (ty) a Dušanom?

Nedovoľ, aby mal nad (ty) moc! (ne engedd, hogy hatalma legyen feletted)

Nemáš nado (ja) moc! (nincs hatalmad felettem)

Nemáme pod (domom) pivnicu.

S kým si chodil predo (ja)?

Prestaň (zubom) hýbať!

Ja sa s (rodičmi) nebudem rozprávať!

Musím sa s (ty) vážne porozprávať.

Prečo s (Marcelom) nejdeš do kina?