Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Feltételes mód

Ak (mať rád, ty, mužský rod) Zuzu, (byť, ty, mužský rod) s ňou častejšie.

Ak (byť, ja, ženský rod) farba, (byť, ja, ženský rod) červená.

Ak (mať, ja, ženský rod) veľa peňazí, (kúpiť si, ja, ženský rod) ostrov (sziget).

(Spievať, ja, ženský rod) hlasnejšie, keby (mať, ja, ženský rod) dobrý hlas.

(Nájsť si, ja, mužský rod) prácu, ak (mať, ja, mužský rod) auto.

Bodaj (vedieť, ja, ženský rod) plávať!

Ak (preplávať, ja, mužský rod) cez Dunaj na Sziget,(nemusieť, ja, mužský rod) si kupovať lístok.

Ak (ísť, ja, ženský rod) na maškarný ples, (obliecť sa) za bosorku.

Ak (byť, ty, ženský rod) ako moja mama, (čakať, ty, ženský rod) ma s teplou večerou.

Ak (byť, ja, ženský rod) tvoja mama, (dostať, ty, mužský rod) takú facku!