Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igeragozás - jelen idő

Pani Nováková, (vedieť, Vy), koľko je hodín (hány óra van)?

Prečo ho (biť), pán učiteľ?

(Písať, oni) list. (Levelet írnak.)

Dunaj (tiecť) aj cez Slovensko. (Duna Szlovákián át is folyik.)

Moji rodičia (neletieť) lietadlom. Boja sa. A szüleim nem repülnek repülővel. Félnek.

Moji starí rodičia už (nevidieť) dobre. (A nagyszüleim már nem látnak jól.)

(Prosiť, my) si dve kávy. (Két kávét kérünk.)

O čom (snívať, ty)? (Miről álmodozol?)

(Hľadať, oni) papier. (Papírt keresnek.)

(Nebyť, oni) moderné. (Nem modernek.)