Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igeragozás - jelen idő

(byť, ja) pekná, múdra a šikovná. (szép, okos és ügyes vagyok)

Čo (piť, ty)? Mit iszol?

Prečo ho (biť), pán učiteľ?

Moje deti (študovať) matematiku. A gyerekeim matematikát tanulnak.

Kde (učiť), pán profesor? (Hol tanít, professzor úr?)

Neviem odpoveď, iba (hádať). (Nem tudom a választ, csak találgatok.)

(Byť, ja) v meste. (A városban vagyok.)

(Byť, ty) unavený? (Fáradt vagy?)

Tie počítače (byť) nové. (Azok a számítógépek újak.)

V meste (byť) kaviarne, reštaurácie... (A városban vannak kávézók, éttermek...)