Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igeragozás - jelen idő

Kde (žiť) tvoji rodičia? Hol élnek a szüleid?

(Pozrieť sa), či niekto ide. Megnézem, hogy jön-e valaki.

Dunaj (tiecť) aj cez Slovensko. (Duna Szlovákián át is folyik.)

Oni nás (fotografovať)? (Ők fényképeznek minket?)

Moji žiaci sa (učiť) rýchlo. (A diákjaim gyorsan tanulnak.)

Čo (robiť), Jano? (Mit csinálsz, Jano?)

Kam (bežať, ty)? (Hova futsz?)

(Bežať, my) domov na obed. (Futunk haza ebédelni.)

Kam (bežať) tí ľudia? (Hova futnak azok az emberek?)

(Poznať, ja) to miesto. (Ismerem azt a helyet.)