Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Igeragozás múlt idő

(Kopnúť, ja, mužský rod) do lopty a (rozbiť, ja) okno.

Minulý mesiac (byť, ja, ženský rod) na dovolenke v Chorvátsku.

Prepáčte, (nemôcť, ja, mužský rod) si napísať domácu úlohu, lebo (mať, my) cez víkend návštevu.

Dnes u nás (byť) policajti, lebo (pobiť sa, ja, mužský rod) po škole.

Batéria v mobile (slabnúť), až (vybiť sa, úplne).

Jana (vidieť) Ďura, ako (kradnúť - lopni).

(Nemusieť, ty, ženský rod) prísť, nikto ťa (nenútiť) (kényszerít).

(Ponúknuť, on) mi 20€, ak mu napíšem domácu.