Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Napriek (nebezpečné blesky) sme boli vonku. A veszélyes villámlások ellenére kint voltunk.

Bývam oproti (bratove kolegyne).

Presťahovali sme sa oproti (futbalový štadión).

Poďakovali sme sa (triedna) učiteľke. osztályfőnök

Jožo sa páči (jedno mladšie) dievčaťu.

Pomáham (staršie) tetám s nákupom.

Natankoval som (starý) otcovi auto.

Venujte pozornosť (posledná) básni!

Nemôžeme ísť na dovolenku kvôli (malé) šteniatku.

Nemám nič proti (rýchlostná) cesta!