Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Tichý oceán je väčší od (Atlantický) oceánu.

Napriek (nebezpečné blesky) sme boli vonku. A veszélyes villámlások ellenére kint voltunk.

Presťahovali sme sa oproti (futbalový štadión).

Zablahoželala som (stará mama) k jej (osemdesiaty) narodeninám.

Pomôžem (bývalý) manželovi odsťahovať sa.

Pomôž tomu (malé) dieťaťu vstať!

Zagratuloval si (starý) otcovi k jeho (deväťdesiate) narodeninám?

Venujte pozornosť (posledná) básni!

Nemám nič proti (starší) ľuďom!

Policajti ma zastavili kvôli (diaľničná) známke.