Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Napriek (nebezpečné blesky) sme boli vonku. A veszélyes villámlások ellenére kint voltunk.

Moja posteľ je oproti (vchodové) dverám. bejárati ajtó

Sestra stojí oproti (katolícky) kostolu. katolikus templom

Kostol je oproti (stará) zmenárni. pénzváltó

Zablahoželala som (stará mama) k jej (osemdesiaty) narodeninám.

Daj tomu (nešťastné) dievčaťu pokoj!

Lekári sa venujú (chorí) ľuďom.

Natankoval som (starý) otcovi auto.

Rada sa venujem (malé) deťom.

Nemám nič proti (starší) ľuďom!