Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározó e. - melléknevek

Blížime sa k (zasnežený) kopcu.

Sestra stojí oproti (katolícky) kostolu. katolikus templom

Pomôžem (bývalý) manželovi odsťahovať sa.

Pomôž (Lenkin) psovi, veď si veterinár!

Nerozumiem (slovenská) gramatike.

Choď k (dopravní) policajtom a zaplať pokutu!

Natankoval som (starý) otcovi auto.

(Otcov) kolegovi sa páči náš dom.

Nemám nič proti (starší) ľuďom!

Ideme na dovolenku k (Jadranské) moru.