Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározós eset FŐNEVEK

Idem k (lekár) kvôli (lieky).

Bývam oproti (kolegovia).

Bývam oproti (ihrisko). játszótér

Presťahovali sme sa oproti (štadión).

Všetko najlepšie k tvojim (meniny)!

Čudoval sa (sneženie) uprostred marca.

Poďakoval som sa (spolužiaci) za pomoc.

Pomáham (tety) s nákupom.

Neverím (Dušan).

Neverím (ženy).