Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Részeshatározós eset FŐNEVEK

Idem ku (kamarátka).

Idem domov kvôli (psy).

Napriek (búrka) sme boli vonku. A vihar ellenére kint voltunk

Bývam oproti (kolegyne).

Bývam oproti (priateľky).

Čudovať sa (dážď).

Čudovať sa (teplo).

Venujem sa (čítanie).

Neverím (psy).

Neverím (zvieratá).