Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

sa/si 1

Nauč smiať (sa,si,-), zachrániš život.

Neviem (sa,si,-) spomenúť, čo bolo v mojom obľúbenom seriáli.

Zapísala som (sa,si,-) na zoznam študentov.

Páči (sa,si,-) mi, že si taký vytrvalý v štúdiu.

Navarila som (sa,si,-) len polievku, lebo som bola sama doma.

Zuby (sa,si,-) treba umyť dvakrát denne.

Na univerzite je štúdium ľahšie, ak (sa,si,-) študenti pomáhajú.

Tento rok som ešte nebol chorý. Dobre (sa,si,-) šetrím zdravie.

Neprirovnávaj (sa,si,-) môj život k tvojmu!

Ľutujem (sa,si,-) tých, ktorí nemajú také šťastie ako ja.