Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

sa/si 1

Včera ráno som (sa,si,-) bála, že zmeškám autobus.

Chcem (sa,si,-) kúpiť nový kabát.

Mám ti objednať (sa,si,-) pizzu?

Zaumienila som (sa,si,-), že na konci školského roka budem mať samé jednotky.

Prestaň (sa,si,-) takto správať, nechcem, aby sme (sa,si,-) ublížili.

Zuby (sa,si,-) treba umyť dvakrát denne.

Nemusíš mi pomôcť nájsť tašku, poznám (sa,si,-) veci.

Daj mi pokoj, nechcem (sa,si,-) ti ublížiť!

Zlodej (sa,si,-) nehanbí kradnúť a ty (sa,si,-) hanbíš ho chytiť.

Sadla som (sa,si,-) na tú stoličku, ktorá mala zlomenú nohu.