Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

sa/si 1

Všimol si (sa,si,-), že mám nový účes?

Zapísala som (sa,si,-) na zoznam študentov.

Páči (sa,si,-) mi, že si taký vytrvalý v štúdiu.

Uvedom (sa,si,-), že nie si sám v triede.

Zuby (sa,si,-) treba umyť dvakrát denne.

Aj keď kráľ leží, svet (sa,si,-) krúti.

Tento rok som ešte nebol chorý. Dobre (sa,si,-) šetrím zdravie.

Nepolievaj kvety toľko! Musíme (sa,si,-) šetriť vodou.

Vždy (sa,si,-) porovnávam s ostatnými ľuďmi.

Neprirovnávaj (sa,si,-) môj život k tvojmu!