Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tárgyeset - névmások

Čo sa na (moja nová loď) tak dlho pozeráš?

Pamätám si (fotku).

Požičiaš mi (kabát)?

Čakáš na (ja)?

Myslím, že som (myš) počula.

(Ja) ste videli, ale (Leu) už nie?!

Nahneval si (ja)!

Nahnevali ste (spolužiakov).

Nechaj (ja) na pokoji!

Prečo (sestry) stále otravuješ?