Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

befejezett/folyamatos igék

Vážení zákazníci, obchod sa (zatvorí, zatvára). Choďte, prosím, k pokladni!

Zajtra na porade (budem hovoriť, budem povedať, poviem) o znižovaní zamestnancov vo firme.

(budeme vidieť, uvidíme, budeme uvidieť), aké budeš mať známky. A podľa toho (budeme sa rozhodovať, budeme sa rozhodnúť, sa rozhodneme), či môžeš ísť na Sziget.

Už sme na ceste! (chodíme, ideme) do kaviarne.

Teraz na tú otázku neviem odpovedať. (Budem ti odpovedať) zajtra.

Každé ráno o šiestej (behá, beží, uteká) v parku.

Budúci týždeň (budem rozdeliť, budem rozdeľovať, rozdelím) triedu na dve časti. Jedna (sa bude učiť, sa naučí, sa bude naučiť) angličtinu a druhá nemčinu.

Keď (budeš ísť, pôjdeš) do obchodu, (budeš kupovať, budeš kúpiť, kúpiš), prosím ťa, mydlo? (Míňalo sa, Minulo sa).

Prečo sa (rozčúliš, rozčuľuješ)? Veď sa nič vážne nestalo.

Čo (urobíš, budeš robiť) zajtra? Mohli by sme (ísť, chodiť) do kina.