Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igék

Stará mama mi (rozumieť, prít. čas) viac ako moji rodičia.

Ak budeš mať problém s biológiou, rád ti (pomôcť, ja).

Dnešní mladí (nebáť sa, prít. čas) práce.

Kedy mi (vyprať, ty, bud.čas) tie džínsy?

Veľa detí (báť sa) tmy.

Ak (neučiť sa, bud. čas, ty), (skončiť, ty, bud. čas) ako tvoj brat - vo väzení.

Nerada (skákať, ja, prít. čas) cez švihadlo. Je to veľmi únavné.

Koľko (stáť, prít. čas) tieto paradajky?

Ak sa v autobuse nikto (nepostaviť sa, bud. čas), celú cestu (stáť, bud. čas, ja).

(Vedieť, ty, prít. čas), koľko policajtov treba na výmenu žiarovky?