Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igék

Myslím, že ťa rodičia (nepodporiť, bud. čas) v tvojom rozhodnutí odísť zo školy.

Pani Nováková, (nebáť sa, prít. čas) pavúkov?

Moje deti (báť sa) aj vlastného tieňa.

Za toto ti (ďakovať, bud. čas, ja) celý život!

Celý život ti (pomáhať, bud.čas, ja).

Najprv (umyť sa, ja, bud. čas) a až potom (večerať, bud. čas, ja).

(Skákať, my, bud. čas) do piesku?

Večer (kúpiť si, bud. čas, ja) malinovku, (sadnúť si, bud. čas, ja) na breh rieky a (pozerať, bud. čas) hviezdy.

Ako dlho (sedieť, bud. čas, on) vo väzení?

Cez prestávku (nesmieť, oni, prít. čas) behať, smiať sa ani kričať.