Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

igék

Stará mama mi (rozumieť, prít. čas) viac ako moji rodičia.

Ja (nebiť sa, prít. čas). Všetky konflikty za mňa (riešiť, prít. čas) moji kamaráti.

Poď, (zaviazať, ja, bud. čas) ti šnúrky na topánkach!

(Podpísať, ty, bud. čas) tú petíciu?

Radšej (ležať, ja, prít. čas), ako (sedieť, ja, prít. čas).

(Nezačínať, prít. čas, ty) na škole s dobrou známkou.

(Môcť, ja, mužský rod) byť trochu trpezlivejší, ale už je to jedno.

Juraj ma stále (kopať, on, prít. čas) pod stolom.

Keď (byť, bud. čas, ja) veľký, (stať sa, ja, bud. čas) požiarnikom.

(Báť sa, prít. čas, ja) pavúkov aj hadov.