Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

  

Narodil sa síce v chudobnej rodine, otec bol výrobca mydiel a sviečok, a do školy chodil iba dva roky, no to mu nebránilo v tom, aby sa stal jedným z najvplyvnejších ľudí svojej doby.

Bol známy svojou usilovnosťouszorgalom a sebadisciplínou. Okolo roku 1730, vo veľmi mladom veku, napísal zoznam 13-ich cnostíerény, ktoré považoval za dôležité smerniceirányelv pre život. Ku každej cnosti napísal poznámku, ktorá danú cnosť objasňujetisztáz. Tieto cnosti sa dajú rozdeliť do dvoch skupín: osobné a sociálne povahové vlastnosti.

 

 

Osobné povahové vlastnostitulajdonság

 

Dobré povahové vlastnosti zvýšia šance na úspech v dosahovaníelérés cieľov.

Striedmosťmértékesség: Nikdy sa nenajedz do sýtostitelítettség.
Poriadok: Nech má každá tvoja vec svoje miesto, nech má každá tvoja aktivita svoj čas.
Rozhodnutie: Rozhodni sa spraviť to, čo vieš, že by si mal spraviť; a sprav to bez výnimkykivétel.
Skromnosťszerénység: Míňajköltekezik iba vtedy, ak to prinesie dobro ostatným alebo tebe; ničím neplytvajpazarol.
Umiernenosťmérsékletesség: Vyvaruj sa extrémov; zdrž satartózkodik vmitől pomstybosszú, akokoľvek si myslíš, že si to dotyčný zaslúži.
Pracovitosť: Neplytvaj časom; vždy sa zaoberaj niečím užitočným; skoncujvégez so všetkými nedôležitými aktivitami.
Čistota: Netoleruj žiadnu nečistotu ako na tele, tak na šatách alebo v obydlí.
Pokoj: Nenechaj sa vyviezť z mierykihoz a sodrából malichernosťamikicsinyesség a bežnými alebo nepredvídateľnýmielőreláthatatlan situáciami.

 

 

Sociálne povahové vlastnosti

 

Týchto päť sociálnych povahových vlastností Franklin určil preto, aby si človek prehodnotilátértékel svoj postojhozzáállás k ľuďom, s ktorými je v kontakte. Dobré povahové vlastnosti umožnialehetővé tesz, aby s vami ľudia radi obchodovali a zlepšia vaše vzťahy či v osobnej, alebo profesijnej sfére.


Mlčanlivosťhallgatagság: Hovor iba vtedy, ak to prinesie úžitokhaszon tebe alebo iným; stráň saelkerül vmit prázdnych rečíszófecsérlés.
Úprimnosť: Nepoužívaj zákernéalattomos klamstvá, mysli nevinne a spravodlivo. Ak hovoríš, hovor v súlade s tým, čo si myslíš.
Spravodlivosť: Nekrivdine légy igazságtalan vkivel nikomu a vykonaj všetky svoje povinnosti.  
Cudnosťszemérmesség: Nech pohlavný styk slúži iba pre zdravie alebo počatie.  
Pokoraalázatosság: Vezmi si príklad z Ježiša alebo Sokrata.

 

Dobré úmyslyjó szándékok

Benjamin Franklin sa pokúšal žiť v súladeösszhangban s týmito cnosťami, ale často sa mu to nedarilo. Preto napísal každú z týchto cností na samostatnú stránku vo svojom diári, ktorý nosil so sebou väčšinu svojho života. Všetky svoje činycselekedet hodnotil podľa nich a aby sa mohol zlepšiť v cnosti, ktorá mu robila najviac ťažkostí, vybral si jednu a sústredil sa na ňu celý týždeň.

 

autorka: adriana

 

Nájdi v texte vhodné slová a doplň ich:


7_cnosti_szavak.pdf

ten, kto sa veľmi snaží a veľa sa učí, je:

najedený človek je:

nešetriť:

človek, ktorý sa nerád chváli:

skromnosť a pracovitosť sú kladné povahové: