Ötletgazdag hírlevél

  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ale po niekoľkých dňoch, možno týždňoch toto nadšenielelkesedés pominieelillan. Knihy zapadnú prachom, hodiny slovenčiny prebiehajúfolyik (óra) bez vás... Čo sa stalo?

Hovoríte si, že práve teraz na to nie je vhodný čas. Možno si hovoríte, že knižky, ktoré ste kúpili, sú príliš ťažké. A na ten kurz slovenčiny chodia samí nudní ľudia. Možno. Možno vám však na ceste k tejto dôležitej zmene stojí Slon. Alebo Jazdeclovas. Alebo samotná Cesta.

Kniha Zmena (Chip Heath a Dan Heath) je založenáalapul na metafore Jazdca, Slona a Cesty. Jazdec je náš mozog, teda tá rozumová časť človeka a Slon sú naše pocity. Jeden bez druhého do cieľa určite netrafiaeltalál. Ak by sme sa pri akejkoľvekbármilyen zmene sústrediliöszpontosít iba na Jazdca, ponúkli by sme mu množstvo racionálnych dôvodovok pre zmenu, nemôže uspieťsikert ér el, pretože bez motivácie (Slona), nebude mať silu do cieľa prísť. Veľa našich predsavzatíelhatározás stroskotászleng: megbukukik (szószerint: hajótörést szenved) na tom, že sa sústredíme iba na nášho Jazdca. Sme predsa rozumní ľudia, preto očakávame, že naše JA pochopí, aká je zmena dôležitá, aké pozitívne veci nám do života prinesie. Pochopí. Ale ak ho na ceste k cieľu nebudeme motivovať, do cieľa sa nedostaneme. Treťou zložkou je Cesta, po ktorej Jazdec a Slon pobežia. Musí byť správne zvolenámegválasztott, jasná, bez prekážok, aby sa nestalo, že dobre motivovaným Slonom a rozhodnutým Jazdcom narazíte na prekážky, ktoré vás budú zbytočne brzdiť.

Poviem vám príklad: Manžel sa rozhodol schudnúť. Vedel veľmi dobre, že sa bude cítiť lepšie, bude mať viac sebaistoty a v neposlednom rade bude mať lepší krvný tlak a v štyridsiatke nedostane infarkt. Toto všetko si uvedomoval. Jazdec bol teda pripravený cieľ dosiahnuť. Ja som mu sľúbila, že budem variť diétne jedlá, ak si bude chcieť ísť večer zabehať, budem sa starať o našu dcérku. Takže aj Cesta bola jasná, bez prekážok. Ubehlo niekoľko mesiacov a nič sa nedialo. Myslíte, že cieľ napokon dosiahol? Áno. Ale až po tom, čo motivoval Slona. Kúpil si fantastický (neuveriteľne drahý) zimný kabát značky Allan Delon. O číslo menší. :-)

 

Kniha sa číta veľmi ľahko, preto ju pokročilým odporúčam prečítať v slovenčine. Je napísaná pútavýmlebilincselő štýlom, obohatenádúsított príkladmi zo života, preto som ju zhltlaszleng: befal (szó szerint: lenyel) takmer na jedno posedenie. Naozaj odporúčam! 

 

spracovala: adriana


zmena_szavak.pdf
Kto je Jazdec?
Naše srdce.
Naše racionálne ja.
Naše pocity.
Kto je Slon?
motivácia
pocity
srdce
Všetky tri odpovede sú správne.
Stačí nám sústrediť sa na Jazdca, ak chceme dosiahnuť vytýčený cieľ?
Áno. Sme predsa rozumné bytosti.
Nie. Pretože Slon nebude mať silu dojsť do cieľa, ak ho nebudeme motivovať.
Nie. Cieľ dosiahneme vtedy, ak sa sústredíme iba na Cestu.
Áno. Jazdec je najdôležitejší z tých troch.
Prečo sa manželovi najprv nepodarilo schudnúť?
Lebo som mu odmietla variť diétne jedlá. Teda Cesta nebola ľahká.
Lebo sa dosť nesnažil.
Lebo nemotivoval Slona.
Všetky tri odpovede sú správne.